Carmanamain

‘คาร์มานา’ รุกหนักชู “One Stop Service” มาที่เดียว “ดี ครบ จบ” ทุกเรื่องรถมือสอง ปล่อยบริการใหม่ “ประกันคุณภาพ ตรวจสภาพรถ” บุกตลาดหลังโควิด ราคาดีเริ่มต้นเพียง 4,200 บาท เคลมไม่จำกัด คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

‘คาร์มานา’ รุกหนักชู “One Stop Service” มาที่เดียว “ดี ครบ จบ” ทุกเรื่องรถมือสอง ปล่อยบริการใหม่
“ประกันคุณภาพ ตรวจสภาพรถ” บุกตลาดหลังโควิด ราคาดีเริ่มต้นเพียง 4,200 บาท
เคลมไม่จำกัด คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!