kasikorn

กสิกรไทยจับมือช้อปปี้ พัฒนาโซลูชั่นการเงิน ครั้งแรกบนแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ตอบโจทย์การเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ

กสิกรไทยจับมือช้อปปี้ พัฒนาโซลูชั่นการเงิน
ครั้งแรกบนแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ตอบโจทย์การเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!