ดร.คุณาวุฒิ สืบเสน เข้ารับรางวัลวารีกุญชร สาขา นวัตกรรม Plasmax 9

เพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมดีเด่น

Plasmax 9

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน ดร.คุณาวุฒิ สืบเสน ได้รับเกียรติ จากองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการเข้ารับรางวัล วารีกุญชร สาขานวัตกรรม Plasmax 9 เพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยมี ดร. หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร ปนัดดาในพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ นัดดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป โอรสใน ศาสตราจารย์พันตรีหม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร ประธานในพิธีมอบรางวัล

ในครั้งนี้ ดร.คุณาวุฒิ สืบเสน และ คณะผู้บริหาร ได้มอบของของที่ระลึก เครื่อง Plasmax 9 ให้แก่ ดร. หม่อมราชวงศ์ภคพล ชยางกูร ปนัดดาในพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ นัดดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป โอรสใน ศาสตราจารย์พันตรีหม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร ประธานในพิธีมอบรางวัลและมอบเครื่อง Plasmax 9ดร.โอมประกาศ เกปาล ประธานองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ดร.กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ ประธานองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานในการจัดงาน

บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด นวัตกรรม เครื่อง Plasmax 9 พัฒนามาจากเครื่องฆ่าเชื้อของโรคซา โดย ผศ.ดร.วิจิต เกิดผล ผู้ที่ได้รับทุนจาก UN ด้าน Radio Famacy มาเป็นเครื่องผลิตโปรตอนประจุลบ พ่นออกมาฟุ้งกระจายในห้องปิดหรือเปิดบางส่วน เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส โรคมือ เท้า ปากเปื่อย รวมถึงป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ได้รับการวินิจฉัยเครื่อง Plasmax9 จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ว่าไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ประชาชนสามารถนำมาใช้ในครัวเรือนได้ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรค และทดสอบเครื่องที่ไม่มีการผลิต Ozone ในขณะที่เปิดใช้เครื่อง Plasmax 9 ตลอด 24 ชั่วโมง จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งมีการนำไปใช้งานจริงในโรงพยาบาล 103 ณ กรุงเวียงจันทน์ และ สำนักงานกระทรวงการค้า รัฐสาละวัน สปป.ลาว มีการติดตั้งใช้งานในห้องพักของพานา วานา รีสอร์ท, คลีนิค นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี.คลีนิค นพ.วิโรจน์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และสำนักงานกองทุนาโรคติดต่อ ชั้น 6 อาคารสำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
​ในวิธีการยับยั้งฝุ่น PM 2.5 มีการทดลองใช้กับด่านเก็บเงินทางด่วนโทลเวย์ ด้วยโฟตอนประจุลบจะจับฝุ่นละอองแล้วปล่อยลงพื้น (ในห้องเปิดของด่านเก็บเงิน) ได้มากว่า 50 %​ ​การทำงานของเครื่อง Plasmax9 ไม่ใช่การฟอกอากาศ เพราะไม่มีการดูดอากาศเข้าไปในเครื่องแล้วพ่นกลับออกมา แต่โปรตอนประจุลบที่เกิดจากนวัตกรรมของเครื่องจะพ่นออกมาครอบคลุมพื้นที่ 100 ตรม/เครื่อง มีประสิทธิภาพอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เมื่อเปิดใช้งาน 24 ชม. อัตราค่ากระแสไฟฟ่า 3 บาท/วัน.

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เบอร์โทร 092-919-2888

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!