กาแฟเขาช่อง ส่งภาพยนตร์โฆษณา “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” ในคอนเซ็ป ลดเพื่อเปลี่ยน ลดปัญหาขยะล้นเมือง

กาแฟเขาช่อง ส่งภาพยนตร์โฆษณา "ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง" ในคอนเซ็ป ลดเพื่อเปลี่ยน ลดปัญหาขยะล้นเมือง

ภาพยนตร์โฆษณา

เจ้าของผลิตภัณฑ์:                 : เขาช่องอุตสาหกรรม 1979  จำกัด

สินค้า                                     : กาแฟเขาช่อง

ชื่อภาพยนตร์โฆษณา           : ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง

เริ่มแพร่ภาพ                           : 22 มีนาคม 2563              

เอเจนซี่                                    :  BANGKOK EXHIBITION

โปรดักชั่นเฮ้าส์                       :  RED RIBBON

ลิ้งค์                                         : https://www.facebook.com/KhaoShong1979/videos/2736114093175463/?epa=SEARCH_BOX

ความยาว                               : 1 นาที

แนวคิดภาพยนตร์โฆษณา :

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี  กาแฟเขาช่อง จึงตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ จากเหตุการณ์ที่ ทุก ๆ ปี มีหลายชีวิตที่ต้องจากไปจากการกินขยะพลาสติกจำนวนมาก แม้แต่ในตัวของมนุษย์ นักวิจัยเผยว่ามีไมโครพลาสติกในอุจาระของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และนำสารพิษและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เขาช่องจึงอยากชวนทุกคนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนขยะให้สร้างสรรค์และมีคุณค่า

เรื่องย่อภาพยนตร์โฆษณา :

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม เราทุกคนล้วนโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทย แต่ความเคยชินของเรากำลังทำร้ายธรรมชาติที่สวยงามนั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก้วน้ำพลาสติก, ถุงพลาสติก, หลอดพลาสติก ล้วนแต่เป็นความเคยชินของเราทั้งนั้น ด้วยความเคยชินของเรานี้ ทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมากสะสมอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เขาช่องจึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท้าไม่ทิ้ง เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นการช่วยให้ธรรมชาติที่ถูกทำลายกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิม

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!