แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติ
เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ. ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

—-‐————————————————

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน จัดงานใหญ่ ไทย-อาเซียน Thailand Friendly Design Expo 2019 วันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2019 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ครั้งยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2019 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

กิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป
กิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน 5 ประการ คือ

(1) เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมาย เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน

(2) เพื่อนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงธุรกิจบริการ และการออกแบบที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ทุกรูปแบบ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

(3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อสังคม และประเทศชาติ ทั้งทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ หลักการ และแนวคิดการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

(4) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการออกแบบและสร้างทำอารยสถาปัตย์ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

(5) เพื่อเป็นเวทีกลางในการจัดแสดงผลงาน ความก้าวหน้า และการพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ของกระทรวง องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯครั้งนี้ คือ พิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Mr. Weerasak Kowsurat Senator and former Tourism and Sports Minister

steffen noll ประเทศเยอรมนี

Jens maspfuhl ประเทศเยอรมนี

Wade W. Watts President and Founder WFSI Wheelchair Friendly Solution Inc., Canada

ludovic marchand ประเทศฝรั่งเศส

Mr. Udi Pollak An international Ambassador, Thailand’s Friendly Design for All Foundation

Mr.Shigeru Gator Oshima Director of Fujinoen Nursing home Fujinoen Social Welfare Foundation , Japan

Mr. Hideto Kijima President Japan Accessible Tourism Center, Osaka , Japan

โรด ประเทศออสเตรเลีย

นีน่า ประเทศอินเดีย

ก๋วน เกาะฮ่องกง

Edith Mok Kwan ฮ่องกง

Ms. Thapanee Kiatphaibool Deputy Governor for Tourism Products and Business.The Tourism Authority of Thailand (TAT)

Mr. Taweepong Wichaidit Director of the Coordinating Office on DASTA

Mr. Jirut Itsarangkul Na Ayuthaya TCEB’s Executive Director

Mr. Nithi Subhongsang Managing Director, Nutty’s Adventures Co.,Ltd.

Mrs. Mingkwan Metmowlee President of the ASEAN Tourism Association

ฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (CBDO) บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด Executive advisor บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

ขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ ณ ทรี ธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

วรยุทธ กิจกูล ผู้ก่อตั้งดำเนินแคร์รีสอร์ท และรถนำเที่ยว Friendly Design Bus

ศรัณย์ รองเรืองกุล ผู้บริหาร บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท จ.พังงา

กัมพล ตันสัจจา ประธานกรรมการ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

กฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

Edith Mok Kwan

Nanthini Doowa

Blue Sky Group, Thailand

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า ทางโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุน Thailand Friendly Design และสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวที่ใช้วีลแชร์ ผู้ป่วยพักฟื้น ครอบครัวเด็กเล็กที่มีรถเข็น ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หลากหลายแบบ และยังมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ทุกคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวแบบ exclusive ให้สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามได้อย่างเพลิดเพลินใจ ด้วยความพร้อมในทุกด้านของประเทศไทย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด และมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ในการสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยว จึงเกิดโปรเจค ‘ Tourism for all with manndawee ’ ขึ้นมา

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติ 
เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ. ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

“TOURISM FOR ALL” คือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การท่องเที่ยวไทยที่ใครๆก็สามารถไปได้ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่มีขีดจำกัดทางร่างกายหรือมนุษย์ล้อ ได้ทราบถึงวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ การท่องเที่ยวที่นอกจากจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่แพ้นักท่องเที่ยวทั่วไป โดยบริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด ได้จัดทำเส้นทาง Tourism for all 5 เส้นทางที่น่าสนใจและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ

1.พัทยา จ.ชลบุรี

2.กรุงเทพ

3.ราชบุรี-สมุทรสงคราม

4.อยุธยา

5.นนทบุรี

การให้บริการสุดพิเศษกับนักท่องเที่ยวคนพิเศษของเรา

  • รถตู้วีลแชร์ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ที่ให้บริการรับ-ส่งถึงสนามบิน และพร้อมพาทุกท่านไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆตามเส้นทางที่ทุกท่านเลือกสรร
  • โรงแรมที่พัก ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยววีลแชร์ ทั้งห้องพักที่สะดวกสบาย ห้องน้ำสำหรับวีลแชร์และพื้นที่ในที่พักที่ตอบโจทย์สำหรับการพักผ่อนในวันหยุดยาวของคุณ
  • สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ทางลาด ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่, ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น
  • การันตี! สถานที่ท่องเที่ยวทุกสถานที่ในทริป วีลแชร์ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่
  • พิเศษ! เส้นทางที่มีการล่องเรือ มีเรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยววีลแชร์ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม FB : Mandaweetour

Facebook Comments
Don`t copy text!