DG นมแพะผง Premium เชิญชวนครอบครัว ร่วมสนุก ออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ” DG Family Fun Run 2018″

DG นมแพะผง Premium เชิญชวนครอบครัว ร่วมสนุก ออกกำลังกาย
วิ่งเพื่อสุขภาพ” DG Family Fun Run 2018″

 

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า นมแพะผงภายใต้ แบรนด์ DG จากประเทศนิวซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์นมแพะผง DG3 และ DG3 advanced Gold ผลิตโดย แดรี่โกท โคโอเปอร์เรทีฟ ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตนมแพะชั้นดีจากนิวซีแลนด ์หนึ่งในผู้นำบริการนมผงแพะสำหรับเด็กและบุคคลในครอบครัวทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จัดกิจกรรม” DG Family Fun Run 2018″ เชิญชวนครอบครัวและผู้รักออกกำลังกาย พาลูกๆมาร่วมสนุกกับการวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมแสนเพลิดเพลิน และยังเป็นการร่วมกันสร้างบุญไปพร้อมกับครอบครัว DG มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร ้บริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จากค่าสมัครร่วมกิจกรรมของทุกๆครอบครัวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งบริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์จำกัด ยังร่วมสมทบทุนเพิ่ม ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมแพะ DG3 Advance Gold ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเ พื่อสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร ้ให้ดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีและมีความสุข เติบโตเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย และใจและให้เด็กมีโภชนาการสมวัยและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆอีกด้วย

DG นมแพะผง Premium เชิญชวนครอบครัว ร่วมสนุก ออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ

นางสาวดารา มีนะวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร (์ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า”แบรนด์DG เป็นนมแพะผงคุณภาพสูงสำหรับเด็กและบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการตอบรับจากแม่สมัยใหม่อย่างดีเยี่ยม และมีอัตราการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีแนวคิด และอุดมการณ์ของบริษัท นอกจากการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็กแล้ว จากคุณประโยชน์ที่ดีของนมแพะ โดยเฉพาะโปรตีนนมแพะที่ย่อยง่ายพร้อมสารอาหารสำคัญ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ยังคงคุณค่าสารอาหารจากนมแพะ ไว้อย่างครบถ้วน นมแพะผง DG ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง คือ DG3 Advance Gold ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งกระแสการดูแลสุขภาพ และรักการออกกำลังกายอย่างง่ายหลายมากขึ้น ทำให้กีฬาทุกประเภทมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะเด็กๆ DG จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระแสสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการส่งเสริมในกลุ่มครอบครัวยุคใหม่ ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสุขสนาน และปลูกฝังจิตสำนึกในการให้ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรม” DG Family Fun Run 2018″ ให้ครอบครัว DG และทุกๆครอบครัวที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่ง ท่ามกลางบรรยากาศ สุขสดชื่นของสูงสวย ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะธรรมชาติ คือสื่อสัมผัสที่เป็นส่วนสำคัญช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการทุกส่วนของเด็กๆทำให้มีภูมิแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก จะเป็นเด็กช่างสังเกตจดจำและใส่ใจในระยะต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด ทำให้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย”คุณดารา กล่าว

นางสาวกัญญภา ธวัชวิบูลย ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกนิวทรีชั่น นมแพะผง DG บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์ แคร(์ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แนวทางการรุกตลาดผลิตภัณฑ์นมแพะ DG ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข่าวสาร ความร ู้และข่าวสารการจัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว ผ่านเว็บไซต์ www.dgsmartmom.com และ Facebook.com/dgsmartmom เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากนมแพะผงถือเป็น ตัวช่วยที่คุณแม่มั่นใจ จึงมุ่งเน้นสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคุณแม่รุ่นใหม่ได้มีข้อมูลความรู้และความเข้าใจในคุณประโยชน์ของนมแพะผง”

“เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับนม แน่นอนว่านมแม่ดีที่สุดสำหรับลูก และนมแพะ DG สนับสนุนการเลี้ยงดูด้วยนมแม่แต่จากปัญหาทั่วไปของคุณแม่ที่พบในการเลี้ยงดูหลักหลักคือลูกท้องผูก หรือระบบการย่อยยังพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีปัญหาเรื่องการย่อยโดยเฉพาะโปรตีนในนม ทำให้เด็กงอแง ไม่สบาย อารมณ์ไม่ดีดูไม่มีความสุข และถือเป็นหนึ่งอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนร ู้คุณแม่จึงให้ความสำคัญเรื่องของโภชนาการ และการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับลูกๆซึ่งต้องศึกษาอย่างดี เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกกับลูก หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ซึ่งหลังจากที่หย่านม คุณแม่บางท่านไม่มีเวลา หรือต้องไปทำงาน จึงต้องหาผลิตภัณฑ์นมเพื่อเสริมนมแพะ DG3 สูตร Advance Gold ที่มีโปรตีนจากนมแพะซึ่งย่อยง่าย ร่างกายนำไปใช้ได้เต็มที่ ถือเป็นคำตอบสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ ซึ่งคุณแม่ที่มีประสบการณ์ ที่ดีจากนมแพะแล้ว จะเลือกไม่ยากเลย เพราะนมแพะมีระบบการให้น้ำนมแบบเดียวกับคน และที่สำคัญมีแคลเซียมสูงครบถ้วนด้วยโภชนาการที่สมบูรณ ์พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆให้แก่ลูกได้เป็นอย่างดีเ พื่อให้เด็กในวัยกำลังโต มีพัฒนาการสมวัย มากกว่านั้น นมแพะ DG3 สูตร Advance Gold ได้เพิ่มใยอาหาร 2 ชนิดทั้งอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตส ช่วยส่งเสริมเรื่องการขับถ่าย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตส ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กขับถ่ายดี หมดปัญหาอาการท้องผูก ร่างกายแข็งแรง พัฒนาการสมวัย และมีรสชาติที่หอมอร่อยสามารถดื่มได้ทั้งครอบครัว คุณกัญญภา กล่าว

DG นมแพะผง Premium เชิญชวนครอบครัว ร่วมสนุก ออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพDG Family Fun Run 2018DG Family Fun Run 2018DG Family Fun Run 2018

การจัดกิจกรรม “DG Family Fun Run 2018” ในครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทประเภทแรก Family Run (Walk Run) ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร และประเภทที่ 2 Family Run (Walk Run) ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร แล้วภายในงาน ทุกครอบครัวยังจะได้ร่วมสนุก กับกิจกรรม DG Fresh & Fun เติมพลังความพร้อมกับนมแพะ DG3 พร้อมกับขนมโดนัทจิ๋วนมแพะ DG หอมกรุ่นจากเตา สดชื่นกับผลไม้เพื่อสุขภาพ Fruit Skewer และยังมีกิจกรรมสุขสนานสำหรับครอบครัว อาทิกิจกรรม DG Smart Fun อาทิ ระบายสีตุ๊กตา ปูนพลาสเตอร Plaster Doll เพนท์หน้า DG Face Painting ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล พร้อม DG Gift Set และนมแพะ DG3 Advence Gold

DG Family Fun Run 2018

Facebook Comments
Don`t copy text!