“ปิงปอง ศิรศักดิ์” นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ เปิดตัวโปรเจกต์สร้างสรรค์สังคม

รายการ “Try not to bully ลองไหม.. ไม่บูลลี่” วาไรตี้เล่าประสบการณ์การโดนบูลลี่จาก 10 คนดัง Keep design ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์รายการวาไรตี้สร้างสรรค์สังคม “Try…

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00…

ประกันสังคม เตือน! กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน

“อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ” แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาได้ รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความลำบากและห่วงใยพี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ พร้อมเร่งกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแล และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน…

แคมเปญ ‘Kind Dining กิน.กอด.โลก’ ชวนคนคนรุ่นใหม่ให้คำมั่น ไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – แคมเปญ ‘Kind Dining กิน.กอด.โลก’ ชวนคนรุ่นใหม่ให้คำมั่นสัญญาไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ดาราและผู้มีชื่อเสียง เช่น  คุณวงศ์รวี นทีธร…

ประกันสังคม เข้าใจใช้สิทธิ เงินชราภาพได้เท่าไร ?

ประกันสังคม เข้าใจใช้สิทธิ เงินชราภาพได้เท่าไร ? 🔵 เงินบำเหน็จ 🔵จ่ายครั้งเดียวก้อนเดียวส่งเงินสมทบไม่เกิน 180 เดือน (15 ปี)มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย คำนวณสิทธิได้รับจ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน…

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย“ การตรวจร่างกายตามระบบ “ การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart “ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ…

ผู้ประกันตน มาตรา 40 อย่าลืม ! ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกันตน มาตรา 40อย่าลืม ! ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินบำเหน็จให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2564 เป็นเงินกว่า 79…

“ดีป้า” เผยผลสํารวจข้อมูลและประเมินสถานภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ ประจําปี 2563 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

“ดีป้า” เผยผลสํารวจข้อมูลและประเมินสถานภาพ อุตสาหกรรมดิจิทลั คอนเทนต์ ประจําปี 2563 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี 16 พฤศจิกายน 2564, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า เผยผลสํารวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล…

กรณีว่างงาน ถูกเลิกจ้าง

มีสิทธิ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน ได้รับร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน ยื่นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่าน https://e-service.doe.go.th…

กรณีว่างงาน ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง

มีสิทธิ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน ได้รับร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน ยื่นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่าน https://e-service.doe.go.th…

Don`t copy text!