38730

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการคืนคุณแผ่นดิน “ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการคืนคุณแผ่นดิน
“ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!