ภาครัฐ-เอกชน เดินเครื่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เตรียมจัดมหกรรมดิจิทัลแห่งปี BIDC 2018 พร้อมดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขึ้นแท่นสู่เวทีโลก

ภาครัฐ-เอกชน เดินเครื่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

เตรียมจัดมหกรรมดิจิทัลแห่งปี BIDC 2018 พร้อมดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขึ้นแท่นสู่เวทีโลก

ภาครัฐ-เอกชน เดินเครื่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เตรียมจัดมหกรรมดิจิทัลแห่งปี BIDC 2018 พร้อมดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขึ้นแท่นสู่เวทีโลก

บรรยายภาพ
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์  รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa)  (คนกลาง)
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ หรือ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  (ที่ 4 จากขวา)
นายภูริพันธ์  บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB)  (ที่ 3 จากขวา)
นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รักษาการแทนนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ  (ที่ 4 จากซ้าย)

ภาครัฐ-เอกชน เดินเครื่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เตรียมจัดมหกรรมดิจิทัลแห่งปี BIDC 2018 พร้อมดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขึ้นแท่นสู่เวทีโลก
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กับ 5 สมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) ประกาศความพร้อมในการจัดงานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งสำคัญแห่งปี “BIDC 2018” จัดทัพดิจิทัลคอนเทนต์ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเซีย  พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์กับดิจิทัลสตาร์ทอัพพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศและขึ้นแท่นเวทีโลก

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์  รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) เปิดเผยว่า ดีป้ามีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของอุตสาหกรรม  ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมด้านต่าง ๆ  อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

จากผลสำรวจใน ปี 2559  ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น เกม และคาแร็กเตอร์ มีมูลค่ารวมกัน 21,981 ล้านบาท  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จะเติบโตขึ้น 10.2% และ มูลค่าถึง 24,000 ล้านบาท และในปี 2561 จะเติบโตขึ้น 11.4% และมีมูลค่า 26,000 ล้านบาท

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นดีป้า ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  ล่าสุดเร่งดันดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเต็มที่ โดยประกาศจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ด้วยแนวคิด “Digital Carnival” ซึ่งเป็นอีกมหกรรมทางด้านดิจิทัลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 และใหญ่ที่สุดของภาคอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเซีย สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งด้าน Animation ,Game ,E-learning ,Computer Graphics และ Visual Effect  ให้เป็นที่รู้จักในด้านฝีมือ ผลงานแพร่หลาย รวมถึงเร่งขยายตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่สากลยิ่งขึ้น

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ หรือ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ดูแลรับผิดชอบในส่วนกิจกรรมเจรจาการค้า หรือ Business Matching นับเป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์ที่สำคัญในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ที่เป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน ลาว กัมพูชาและ เวียตนาม ตัวแทนรวม 35 บริษัทและผู้ประกอบการไทย 60 บริษัท  อาทิเช่น CCTV  ANIMATION จากประเทศจีน, GRAVITY เป็นเกมสตูดิโอที่ทำเกม Ragnarok จากประเทศเกาหลีใต้ , ASTRO ช่องทีวีชั้นนำจากประเทศมาเลเซีย เป็นต้น สำหรับกิจกรรมในส่วนนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยอ้างอิงได้จากสถิติการเจรจาการค้าในปีที่แล้วมีการเจรจาการค้าในงานถึง 458 คู่เจรจาการค้า  คิดเป็นมูลค่าจำนวน 850 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐที่จะต่อยอดจากงานครั้งนี้และจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินงานในส่วนนี้นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวว่า “Bangkok International Digital Content Festival 2018” นับเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศที่ประกาศให้ต่างประเทศได้รับรู้ถึงฝีมือ ศักยภาพความพร้อมและเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย TCEB ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการจัดประชุมและนิทรรศการระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาเมกกะอีเวนท์ขนาดใหญ่ของประเทศ เล็งเห็นว่าการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมฯ เติบโตยิ่งขึ้น  เนื่องจากในงานนี้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำมาจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งอาเซียนเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตของโลกทำให้มีการคาดการณ์กันว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมด้านสื่อและบันเทิงจะมีมูลค่ามากถึง 65,000 ล้านเหรียญฯ หรือ สองล้านล้านบาทและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านนี้ในภูมิภาคด้วยศักยภาพและความหลากหลายของสตูดิโอกว่า 300 สตูดิโอ พร้อมปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่จัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รักษาการแทนนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ กล่าวว่า งาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ที่เกิดจากการผนึกกำลังของภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเซียและมีเป้าหมายขยายสู่ระดับโลก รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาทของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเติบโต สอดรับกับนโยบายประเทศที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ อาทิเช่น  การผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์ AR-VR ความเป็นจริงเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน ตลอดจน Block chain ที่จะมาเป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมกรรมด้านการเงิน เกมและการศึกษา Block chine เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ และมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น การบริหารหลักสูตร ตั้งแต่เนื้อหา ผู้เรียน  การประเมินผล เป็นต้น

ในปีนี้ คณะผู้จัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” ยังได้กำหนดทิศทางและ แนวคิดของกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม Digital Startup  โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสตาร์ทอัพในเชิงดิจิทัลคอนเทนต์ ได้แสดงศักยภาพผ่านเวทีรางวัล BIDC  Awards ที่จะเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอด  เชิงธุรกิจในอนาคต  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฟังสัมมนาเพิ่มเติมองค์ความรู้จากวิทยากรระดับโลก พร้อมนำไปประยุกต์กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยที่มีการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล  คอนเทนต์เกิดความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมในระดับชาติ

สำหรับการจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018”  จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

·        งานแสดงผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Show Case) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ  รอยัล พารากอน ฮอลล์

·        พิธีเปิด “Bangkok International Digital Content Festival 2018” (BIDC 2018) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

·        พิธีมอบรางวัลประจำปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในสาขาต่าง ๆ  “BIDC Awards 2018” ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต โดยจะมอบในพิธีเปิด

·        พิธีลงนามความร่วมมือ (Mou) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในพิธีเปิด

·        กิจกรรมการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน ลาว กัมพูชาและเวียตนาม รวมกว่า 35 ราย โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการรายใหม่ จากไทยจำนวนกว่า 60 บริษัท ร่วมการเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากประเทศ  มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

·        งานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก (Seminar & Workshop) กว่า 10 หัวข้อ ในวันที่ 13  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติแนนตัล กรุงเทพฯ อาทิ  Mr.Arut Tantasirin ผู้สรรสร้างผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Animator ในเวที Emmy Award และเป็นผู้สร้าง WarbieYama จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครที่เป็นที่รักและพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและMs.Sirada Jensen นักออกแบบระดับชั้นนำ และออกแบบฉากสำคัญของเกม Far Cry Primal จากค่ายเกมยักษ์ใหญ่ Ubisoft Toronto และยังเคยดีไซน์ต้นแบบที่ใช้กับ ภารกิจการเล่นเกมสำหรับ Assassin’s Creed Unity พร้อมด้วย Mr.John Hermanowski ผู้สร้างสรรค์ผลงานในโลกดิจิทัล ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการวาดภาพ พร้อมประยุกต์ศิลปะสู่การเป็นศิลปินบนโลกดิจิทัล

ทั้งนี้ในฐานะหนึ่งในตัวแทนภาคอุตสาหกรรมขอเชิญชวนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักศึกษาและ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.bangkokdc.com หรือทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok International Digital Content Festival” พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนและเปิดให้ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Facebook Comments
Don`t copy text!