DIDTC ร่วมกับ DGS เปิดโครงการปั้นนักพัฒนาเกม Game Publisher ผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับนานาชาติ

DIDTC ร่วมกับ DGS เปิดโครงการปั้นนักพัฒนาเกม Game Publisher
ผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับนานาชาติ

10.แถลงข่าวDIDTC ร่วมกับ DGS เปิดโครงการปั้นนักพัฒนาเกม Game Publisher

กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม 2561 – ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (DIDTC) ผู้พัฒนาหลักสูตรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ดิจิเพนเกมสตูดิโอ (DGS)
ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเกมระดับนานาชาติในประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้เผยแพร่เกมนินเทนโด สวิตช์ (Nintendo SwitchTM) ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยมุ่งเปิดเส้นทางปั้นนักพัฒนาเกม ผลักดันระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยเฟ้นหาและเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ นักพัฒนาเกมอิสระรุ่นใหม่ ที่มีใจรักในโลกแห่งเกมนินเทนโด สวิตช์ มาร่วมส่งไอเดียผลงานการพัฒนาเกมรูปแบบใหม่และเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการทั่วโลก

8. คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกล่าวเปิดงาน

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยว่า  “ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ ecosystem ของตลาดเกมมิ่งและอีสปอร์ตในประเทศค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งในแง่การพัฒนารูปแบบเกมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้การเล่นเกมสมจริงและสนุกมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงวัยต่างๆ ทำให้มีคนหันมาเล่นเกมกันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเกม
ในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา”

 

“สำหรับในภาคการศึกษาเองก็ปรับตัวรองรับการเติบโตดังกล่าวเช่นกัน มีหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับการสร้างเกม ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะในการเล่าเรื่อง (story telling) การสร้างสรรค์ตัวละคร การคิดพล็อตเกม ตลอดจนการวางแผนการตลาด ซึ่งจากปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคจากอุตสาหกรรมเกมเติบโตขึ้นถึง 16,328 ล้านบาท และเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยเฉลี่ย 12% ต่อปี”

คุณสุรางคณา กล่าวเสริม “ดังนั้น  ETDA (เอ็ดด้า) จึงมีความยินดีที่มีความร่วมมือระหว่างศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี DIDTC และ DGS ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเกมระดับนานาชาติในประเทศสิงคโปร์ ในการผลักดันการปั้นนักพัฒนาเกมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันระดับของอุตสาหกรรมเกมไทยให้ตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อน Thailand 4.0  โดย ETDA (เอ็ดด้า) มุ่งให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม Digital Content ซึ่งเกมเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่ง Digital Content นอกจากจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสื่อสารที่เข้าถึงคนได้ง่ายและทั่วถึงแล้ว (Digital Content as a Tool) ยังเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อขายกันผ่านออนไลน์ด้วย (Digital Content as a Product) การผลักดันให้จำนวนและมูลค่าของการซื้อขาย Digital Content มีปริมาณสูงขึ้น จะส่งผลต่อจำนวนและมูลค่าการทำ e-Commerce ต่อไปในภาพรวม”

คุณธนัช จิรวารศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (DIDTC)

            คุณธนัช จิรวารศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (DIDTC) กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำนโยบายภาครัฐบาลสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย พร้อมยกระดับฝีมือคนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล DIDTC จึงได้ผนึกความร่วมมือกับ ดิจิเพนเกมสตูดิโอ (DGS) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเกมระดับนานาชาติในประเทศสิงคโปร์ สู่การเป็นผู้เผยแพร่เกมนินเทนโด สวิตช์ (Nintendo SwitchTM) ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย จากการเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ นักพัฒนาเกมอิสระ มีใจรักในโลกแห่งเกมนินเทนโด สวิตช์ มาร่วมส่งไอเดียผลงานการพัฒนารูปแบบเกม พร้อมเปิดมิติใหม่แห่งโลกเกมนินเทนโด สวิตช์ พร้อมกันทั่วโลก”

 

นายธนัช กล่าวเพิ่มเติม “DIDTC ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
ในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมที่จะให้คำปรึกษา สนับสนุนด้านการพัฒนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการพัฒนาคอนเทนต์ รูปแบบเกมอย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถนำทีมเข้ามาร่วมกับทีมบุคลากร DIDTC เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ จากศูนย์DIDTC ได้ทั้งหมดตามที่ทางศูนย์ได้จัดเตรียมให้ ทั้งยังมีทุนสนับสนุนสำหรับเกมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อต่อยอดสู่การริเริ่มขบวนการผลิต สู่การส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายในระดับนานาชาติ”

 

“ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่าง DIDTC และ DGS ไม่ใช่เพียงเรื่องของแรงงานรับจ้างผลิตเกมแต่รวมถึงการที่เรามุ่งผลักดัน IP Game ที่สร้างโดยคนไทยสู่ก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนต์ให้ของคนไทยก้าวสู่การเติบโต พร้อมเป็นที่รู้จักในระดับโลก”

มิสเตอร์ ธาน เช็ค มิง กรรมการผู้จัดการ ดิจิเพนเกมสตูดิโอ (DGS)

            มิสเตอร์ ธาน เช็ค มิง กรรมการผู้จัดการ ดิจิเพนเกมสตูดิโอ (DGS) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเกมระดับนานาชาติในประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “ดิจิเพนเกมสตูดิโอมีความยินดีที่จะร่วมงานกับ DIDTC ในการขยายตลาดของนักพัฒนาเกมไทยออกสู่สากล ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ ร่วมกันแล้ว พวกเรายังมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวเชื่อมให้มีการร่วมงานกันระหว่างนักศึกษาในหลักสูตรกับผู้พัฒนาเกมไทยอีกด้วย”

 

“พร้อมกันนี้นักพัฒนาเกมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเผยแพร่และจัดจำหน่ายเกมบน Nintendo eShop ผ่าน ดิจิเพนเกมสตูดิโอ (DGS) (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน (DigiPen Institute of Technology) ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ DIDTC และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งในการเปิดตัวโครงการครั้งนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้ภาคการศึกษาและภาคการอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น” นายธนัช กล่าวทิ้งท้าย

4.DIDTC ร่วมกับ DGS เปิดโครงการปั้นนักพัฒนาเกม Game Publisher

มาร่วมส่งไอเดียผลงาน ก้าวสู่นักพัฒนาดันเกมไทยโกอินเตอร์ในระดับโลกไปพร้อมกัน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.didtc.com หรืออีเมล์ [email protected] หรือคุณพัณณ์ชิตา (จ๊ะเอ๋) 081 459-1651 พร้อมติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

Facebook Comments
Don`t copy text!