กระหึ่ม CDC “THAILAND MASTER YOUTH 2018” “ไม้หมอน-น้องเมย์” นำทีมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ”

กระหึ่ม CDC  THAILAND MASTER YOUTH 2018”

“ไม้หมอน-น้องเมย์” นำทีมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ”

THAILAND MASTER YOUTH 2018

เยาวชน เป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การสร้างและเปิดโอกาส เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีบทบาทและศักยภาพ สำหรับการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า นับว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทย ต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เยาวชนไทยจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในสังคม ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการเปิดโอกาสและยอมรับ รวมถึงร่วมกันส่งเสริมในทางที่ถูกที่ควร เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

THAILAND MASTER YOUTH 2018

THAILAND MASTER YOUTH 2018

ชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในสำนึกของการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสาจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เตรียมพร้อมเพื่อให้มีความสามารถปรับตัวต่อโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในโครงการต่างๆ อย่างสอดคล้องและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ โดยการพัฒนาเยาวชนมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน อันได้แก่ การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

THAILAND MASTER YOUTH 2018 งานประกาศรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเยาวชนไทยแห่งปี โดย นายธีรเดช พวงศิริ ประธานการจัดงาน THAILAND MASTER YOUTH 2018  และรองประธานชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติ เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม เพือนำความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านหญิง (หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ องค์ประธานที่ปรึกษาชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย  เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อประทานรางวัล THAILAND MASTER YOUTH  2018   รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี  งานของ “เยาวชน” ที่ใหญ่ที่สุด เป็นกลางที่สุด คัดเลือกเยาวชนคุณภาพที่สุด ในประเทศไทย 5 สาขา  แบ่งเป็น 1 เยาวชนต้นแบบ สาขา วิชาการ 2 เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปวัฒนธรรม 3  เยาวชนต้นแบบ สาขา กีฬา  4 เยาวชนต้นแบบ สาขา นักร้อง นักแสดง นักดนตรี  และ 5 เยาวชนต้นแบบ สาขา ผู้สร้างแรงบันดาลใจ  เพื่อรับรางวัล นำทีมโดย “น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์”  , ไม้หมอน เดอะว้อยซ์ (วชิรวิทย์ จีนเกิด)  ชิง-หฤษฎ์ ชีวการุณ , ปุยเมฆ-นภสร  วีระยุทธวิไล ,พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, จากจีเอ็มเอ็มทีวี, วชิรวิทญ์ ไพศาลสกุลวงศ์ ,ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล, นักแสดงจากช่อง 3 , กั้ง เดอะสตาร์ (วรกร ศิริสรณ์), เพลงขวัญ เดอะสตาร์ (นัตยา ทองเสน) ,คอปเตอร์-ภาณุวัฒน์ เกิดทองทวี จาก 2Moon เดอะซีรีย์,ไนซ์-วิชญ์พล สมคิด ก็อบลิ้น เดอะโปรเจ็คท์,ยูโร ยศวรรธ์ ทะวาปี ,หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง, นักแสดงจากช่อง 7 สี ,แคทลียา เจนนี่ ซาฟท์ นักแสดงจากช่อง 8 , ภูริวัช  สิงคลีบุตร , วิสุตาภัทร  อุบลรัศมี นักแสดงจากช่อง IPM และเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเดินทางมาร่วมรับรางวัลและร่วมงานแน่น ห้อง คริสตัลแกรนด์บอลรูม CDC Crystal Design Center เลียบด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ ค่ำคืนวันก่อน

THAILAND MASTER YOUTH 2018

THAILAND MASTER YOUTH 2018

THAILAND MASTER YOUTH 2018

THAILAND MASTER YOUTH 2018

THAILAND MASTER YOUTH 2018

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!