โมเดอร์นฟอร์ม เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด ‘The Way We Work’

โมเดอร์นฟอร์ม เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด

‘The Way We Work’

พร้อมโชว์เคส นวัตกรรมสำนักงานตอบรับสไตล์การทำงานยุคใหม่

 

โมเดอร์นฟอร์ม ชวนสัมผัสประสบการณ์พิเศษในงานสถาปนิกสยาม’61เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด “The Way We Work 4 Editionสะท้อนถึงการมองอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ผ่าน 4 องค์ประกอบสำคัญ  ได้แก่ Worker, Worktool, Workspace และ Workplace ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่เป็น Solution Provider สำหรับ Workplace อย่างแท้จริง  พร้อมนำเสนอนวัตกรรมสำนักงานยุคใหม่ที่รังสรรค์ร่วมกับ Exzy บริษัทด้าน Tech Startup ที่กำลังมาแรง เพื่อตอบรับการทำงานยุค 4.0 และในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ณ บูธหมายเลข S403 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี
โมเดอร์นฟอร์ม เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด 'The Way We Work'

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่โมเดอร์นฟอร์มเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัย” พร้อมแถลงจุดยืนสู่การเป็น Workplace Solution Provider
โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ที่ผ่านมา โมเดอร์นฟอร์มได้ตีแตกความต้องการในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเรา “รู้จัก” อดีต จะทำให้เรา “เข้าใจ” ปัจจุบัน และจะทำให้เรา “รู้ทัน” อนาคต ผ่านองค์ประกอบ 4 ประการที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นหัวใจในการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ตอบโจทย์ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามาโดยตลอด ผ่านองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย Worker หมายถึง คนทำงานหรือพนักงาน ซึ่งอาจจะเป็นคนหรือหุ่นยนต์ก็ได้  และปัจจุบันถือเป็นยุคแรกที่ภายในองค์กรหนึ่งๆ จะมีคนทั้ง 4 เจนเนอเรชั่น ทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจมีความต้องการที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกรอบวิธีการคิดของแต่ละคน  ต่อมาคือ Worktool หมายถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามกรอบวิธีการคิดของ Worker ที่สอดคล้องและรองรับการทำงานร่วมกับ Worktool ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วน Workspace หมายถึง พื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม รูปแบบการใช้งาน และวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่แค่สวยและทันสมัย แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ และทำให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย โดย Workspace จะปรับเปลี่ยนไปตาม Worktool ที่ Worker เลือกใช้

โมเดอร์นฟอร์ม เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด 'The Way We Work'
ปิดท้ายที่ Workplace หมายถึงสถานที่ทำงานหรือสำนักงานที่ได้รับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง Work-Eat-Live-Learn ทำให้ Worker สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสุข เพราะโมเดอร์นฟอร์มเชื่อว่า “งานที่ดีเริ่มจากความสุขในที่ทำงาน”
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ได้ถูกร้อยเรียงเข้าไว้ด้วยกัน และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อ Worker มีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น และต้องการแนวทางในการแก้ไขปัญหา ก็จะส่งผลทำให้เกิดการคิดค้น Worktool และ Workspace  ใหม่ๆ ซึ่งก็หมายถึง ‘เทคโนโลยี’ ใหม่ๆ ตามมา และเทคโนโลยีนี้เองก็จะส่งผลให้ Workplace เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับถัดไป เพื่อย้อนกลับไปทำให้ Worker ทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากนั้นเมื่อ Worker มีความต้องการใหม่ๆ หรือปัญหาใดๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข กระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ำครั้งแล้ว ครั้งเล่า
จากปรัชญา วิธีคิดแบบ The Way We Work แสดงให้เห็นว่าโมเดอร์นฟอร์ม ไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้าและบริการ แต่เป็น Solution Provider ที่ครบวงจร และเชี่ยวชาญเรื่อง Workspace management จึงมีกลวิธีที่เป็นกระบวนการคิด กระบวนการทำงานที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ ซึ่งนำมาใช้จนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน กอปรกับการทำงานอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน โดยทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน ความต้องการเฉพาะด้าน รูปแบบการทำงาน ตลอดจนปัจจัยบวกต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด Productivity และความสุขในการทำงาน”

สมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า “สำหรับภายในบูธของโมเดอร์นฟอร์มที่งานสถาปนิกสยาม’61 มีไฮไลท์คือโปรเจคท์ Co-Creation นวัตกรรมสำนักงานแห่งอนาคตที่โมเดอร์นฟอร์มร่วมกับ Exzy พัฒนาขึ้นมาก็คือ Office Automation Technology  ที่นำ Meet In Touch ระบบการของห้องประชุมมาใช้ ซึ่งนอกจากจะทำให้การบริหารสำนักงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วย Interactive Meeting Room Display ทำให้จองห้องประชุมได้ง่ายๆ และรวดเร็วจากทุกที่และทุกอุปกรณ์ โดยใช้เวลาจองเสร็จภายในไม่ถึงหนึ่งนาที สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าห้องประชุมไหนบ้างที่ถูกจองไปแล้ว และจะว่างในเวลาใด  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Microsoft Exchange และ Google Calendar โดยสมบูรณ์ ทำให้คุณไม่พลาดประชุมสำคัญ ช่วยลดปัญหาการจองห้องประชุมที่เคยวุ่นวายและซ้ำซ้อนลงไปได้ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเสมือนจริง (Virtual Reality Office) ที่จะช่วยทำให้การวางแผนปรับพื้นที่สำนักงานไม่ต้องทำบนกระดาษอีกต่อไป
ความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Exzy ทำให้โมเดอร์นฟอร์มสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่เหนือระดับ ด้วยการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานยุคใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว นับเป็นอีกปรากฏการณ์ที่ยกระดับและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น
เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ สิ่งที่เราต้องทำคือนำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ผ่านการคิดค้นเฟอร์นิเจอร์สำนักงานรููปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบสำนักงานที่ทำงานแบบ 9 to 5 ถึงรูปแบบสำนักงานที่ทำงาน 24 ชั่วโมง หรือจากการทำงานที่แยกช่วงเวลาทำงานกับการพักผ่อนอย่างชัดเจน มาเป็นการทำงานที่ผสมผสานและกลมกลืนกันกับการพักผ่อนอย่างลงตัว ซึ่งการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จของโมเดอร์นฟอร์ม”

พบกับโมเดอร์นฟอร์มกับความภาคภูมิใจในการเป็น Workplace Solution Provider ได้ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 ที่บูธ S403 งานสถาปนิกสยาม’61 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และพบกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของ The Way We Work ปรัชญาและแนวคิดที่ทำให้โมเดอร์นฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ที่www.modernform.co.th/thewww

Facebook Comments
Don`t copy text!