01_ลงพื้นที่ชุมชนแออัดมอบอาหารปรุงสุก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ผ่านกองทุน “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบชุด PPE อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ผ่านกองทุน “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”
ส่งมอบชุด PPE อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!