Volvo Showroom Covid19-(1)

วอลโว่ ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในโชว์รูมและศูนย์บริการ สร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีระดับ

วอลโว่ ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในโชว์รูมและศูนย์บริการ สร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีระดับ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!