Ava

“เอวา แม็กซ์” ปิดท้ายปีแห่งความสำเร็จและก้าวสู่ปีใหม่ที่สดใสกว่า ด้วยซิงเกิลใหม่ "On Somebody” เพลงสนุกๆ ที่จะทำให้ทุกคนคึกคักตั้งแต่ต้นปี

“เอวา แม็กซ์” ปิดท้ายปีแห่งความสำเร็จและก้าวสู่ปีใหม่ที่สดใสกว่า
ด้วยซิงเกิลใหม่ “On Somebody”
เพลงสนุกๆ ที่จะทำให้ทุกคนคึกคักตั้งแต่ต้นปี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!