CMCC6_003

"ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น มิวสิคโทรโพลิส ปีที่ 6" สร้างปรากฏการณ์ มหานครดนตรี...เชื่อมทุกมิตรภาพ กว่า 25,000 คน ประเดิมความยิ่งใหญ่กลางกรุง...พร้อมส่งต่อความสนุกทั่วประเทศ

“ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น มิวสิคโทรโพลิส ปีที่ 6”
สร้างปรากฏการณ์ มหานครดนตรี…เชื่อมทุกมิตรภาพ กว่า 25,000 คน
ประเดิมความยิ่งใหญ่กลางกรุง…พร้อมส่งต่อความสนุกทั่วประเทศ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!