“LIDO CONNECT” มุมมองใหม่บนการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยนไป LOVEiS Ent พร้อมดูแล สร้างให้เป็นแหล่งศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง

“LIDO CONNECT” มุมมองใหม่บนการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยนไป LOVEiS Ent พร้อมดูแล สร้างให้เป็นแหล่งศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง

หลังจากโรงภาพยนตร์ลิโด หมดสัญญากับทางกลุ่ม Apex สำนักจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ผู้ถือสัมปทานพื้นที่สยามสแควร์ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้สยามสแควร์ ยังคงเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรม นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

LOVEis กลุ่มนักดนตรี นักแต่งเพลง ผู้สร้างประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยจากค่ายเพลง เล็กๆที่มีแนวทางเป็นของตัวเองกลายเป็นกลุ่มธุรกิจเพลงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยเสียงเพลงให้ คนไทยมากกว่า 20 ปี และมีจุดกำเนิดจากสยามสแควร์ตั้งแต่ยังใช้ชื่อเบเกอรี่มิวสิค เป็นกลุ่มผู้บริหารที่ สำนักจัดการทรัพย์สินฯ ได้รับเลือกให้มาเป็นผู้ดูแลลิโดต่อจากกลุ่ม Apex

บริษัท Love is Entertainment ทีมผู้บริหารนำโดย เทพอาจ กวินอนันต์ ,บอย โกสิยพงษ์ และ นภ พรชำนิ ที่จะเข้ามารับช่วงการบริหาร มีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าจะมุ่งสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หลากหลายไม่เพียงแค่ด้านดนตรี แต่ยังต่อยอดไปยังศิลปะการแสดง นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้พื้นที่ใจกลางสยามอย่างลิโดนี้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพัฒนาศิลปะวัฒนะธรรม และนวัตกรรมสาขาต่างๆ เป็นพื้นที่ในการแสดงออกที่สามารถต่อยอดในอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างไม่จำกัด

โดยยังคงใช้ชื่อโครงการว่า ลิโด เพื่อความเคารพสถานที่เดิม แต่เติมคำว่า connect

เพื่อให้ย้ำเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมทุกกลุ่มเข้าด้วยกันอย่างไม่ปิดกั้น

“LIDO CONNECT” มุมมองใหม่บนการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เปลี่ยนไป LOVEiS Ent พร้อมดูแล สร้างให้เป็นแหล่งศิลปะ วัฒนธรรม…

โพสต์โดย Maganetthailand.com เมื่อ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018

เปิดใจมุมมองแนวความคิดกับ LIDOCONNECT

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 
รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ด้วยนโยบายของเราที่เราไม่ได้มองเพียงการ Maximise Revenue แต่เรามองเรื่องของ การสร้างคุณค่าเพิ่มให้สังคม จากบนพื้นที่ที่เรามีอยู่ ซึ่งคำว่าคุณค่าในมุมมองของเราคือการให้โอกาสคน ไทยที่มีความสามารถได้มีพื้นที่ทั้งการแสดงออก การทำธุรกิจ หรือพื้นที่เรียนรู้ เป็นแนวคิดหลักของ PMCU คือสร้างพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ มีธุรกิจที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ และมีธุรกิจที่สร้างคุณภาพชีวิตให้ดี ขึ้น  ผ่านการให้โอกาสผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ

เมื่อพื้นที่ลิโดครบสัญญาเช่า ตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบขาดการบูรณะมานานแล้ว เราจึง มาคิดว่าอะไรที่สังคมไทยยังขาดและเราจะนำมาเติมเต็มได้ ในพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างสยามสแควร์ว่า เรา ไม่อยากเป็นห้างสรรพสินค้าแน่ เพราะการเป็นห้างฯ นั้นง่ายมาก ด้วยพื้นที่ Prime แบบนี้ เราจึงมาดูว่า พื้นทีนี้อะไรที่เราขาดอยู่ พื้นที่ลิโด มีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่ ตัวจุฬาฯเองไม่มกำลังไป Operate เองได้ ที่ ผ่านมาเราก็มองหา Partner ที่มีศักยภาพมาร่วมกับเรา เราจึงมองที่ Love is ไว้ด้วย เพราะมี แหล่งกำเนิดเดียวกันคือสยามสแควร์ มีความผูกพันกับพื้นที่นี้ มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน เราคิดว่า Love is มีเจตนารมณ์ที่คล้ายกันคือไม่ใช่การ Maximize profit Loveis และพันธมิตรจะสามารถเติมเต็มพื้นที่นี้ ในฐานะ Community ที่เริ่มจากคนดนตรี ซึ่งดนตรีสามารถขยายไปยังผู้คนกลุ่มต่างๆ ในเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆด้วย เป็นอัตลักษณ์ที่เปิดกว้างขึ้น เชื่อว่าการเข้ามาของ Love is และพันธมิตรจะ สามารถขยายกลุ่มผู้คน สร้าง Content ใหม่ๆที่น่าสนใจ ทำให้กลายเป็น Destination ใหม่ใจกลาง กรุงเทพฯ

เทพอาจ กวินอนันต์,ประธานบริหารกลุ่ม LOVEis Entertainment

เทพอาจ กวินอนันต์, ประธานบริหารกลุ่ม LOVEis Entertainment

LOVEis มีความแข็งแรงเรื่องของ content ศิลปิน และเครือข่ายอื่นๆมากมาย ปัจจุบัน LOVEis ไม่ใช่แค่ ค่ายเพลง แต่เป็นสังคมของคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน มีความรัก และแรงบันดาลใจ เราผลิตศิลปิน ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ฟังที่เหนียวแน่น เราต้องขอขอบคุณทั้งทาง Apex (คุณนันทา) และสน.ทรัพย์สิน จุฬาฯที่ให้ความไว้วางใจเราเข้ามาดูแล โรงภาพยนตร์ที่ทุกคนรัก เราจะใช้ความได้เปรียบของสถานที่ กลางเมือง เดินทางสะดวกความที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของลิโด้ พื้นที่ของโรงภาพยนตร์ที่ยังเก็บไว้ แต่ ดัดแปลงภายในบางส่วนให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย ตกแต่งภายนอกให้สวยงามด้วยความเคารพ กับโรงภาพยนตร์เดิม ในคอนเซ็ปต์ Back to Original ความโชคดีเรื่องขนาดของโรงภาพยนตร์พอเหมาะ กับการใช้งาน ไม่ใหญ่เกินไป และไม่เล็กเกินไป ทำให้เราเปิดกว้างกับงานแสดงได้หลายประเภท ศิลปิน สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานได้ไม่จำกัด เมื่อศิลปินทุกแขนงมีพื้นที่ที่ขนาดเหมาะสม อยู่ใจ กลางเมือง บนสถานที่ๆน่าสนใจและเดินทางสะดวก เราเชื่อว่าเราจะเพิ่มจำนวนผู้ชมที่อาจจะไม่เคยรู้มา ก่อนว่ามีกลุ่มศิลปินและนักสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆในเมืองไทยมากมายแสดงงานกระจายตัวอยู่ทั่ว กรุงเทพฯ ขณะนี้ เราได้เตรียมงานระบบของส่วนกลาง ทั้งการจองบัตร การประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบริหารและพัฒนาลิโด้ให้มีกิจกรรมสม่ำเสมอ ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ ติดตามและ เป็น new destination ใหม่ของกรุงเทพฯ และประเทศไทย

บอย โกสิยพงษ์

บอย โกสิยพงษ์

เมื่อเราได้โอกาสที่ดีมากๆจาก สน.ทรัพย์สินจุฬาฯ เราจึงอยากจะแบ่งเอาพื้นที่ที่ดีที่สุดนี้เพื่อให้บริษัท และกลุ่มผู้คนที่มีความคิดแบบเดียวกัน เพื่อเป็นพื้นที่สร้างแรงกระเพื่อมของการให้กับสังคม อยากจะรวบรวมความตั้งใจของผู้คนที่จะแบ่งต่อให้กับผู้อื่นมาไว้ที่นี่ ให้เกิดพลังก้อนใหญ่ ซึ่งนอกจากงานสร้างสรรค์แล้ว เราจะเป็นผู้เชื่อมโยง เป็น Connection Hub ทุกรูปแบบ ทุกอาชีพและ ผลิตภัณฑ์ คอนเซ็ปต์ของลิโด้ในครั้งนี้มาจากคำเขียนที่เป็นโลโก้ของลิโด้เดิม พวกเราอ่านกันว่าลิโด้ แต่ จริงๆแล้วคำเขียนจะเขียนว่า “ลิโด” มาตลอด ตั้งแต่ที่ลิโดก่อตั้งเมื่อยุค 70 เราเลยจับเอาเรื่องโน้ตของ ไทยที่มีอยู่ 5 โน้ต มาเสริมให้คอนเซ็ปต์ของลิโด้ที่จะเปลี่ยนแปลงไป จากพื้นเสียงในระนาบเดิมที่อานว่า ลิ-โด เราจะเติมไม้โทลงไป เพื่อความหมายว่าเราจะทำสิ่งที่มากกว่า เพิ่มเติมให้มากขึ้นไปอีกสองเท่า เพิ่มทุกอย่างให้มากขึ้นสองเท่า

นภ พรชำนิ

นภ พรชำนิ

ต้องขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่เราได้เข้ามาร่วมกับ Project นี้ ต้องขอบคุณทาง APEX ให้เรา ได้ใช้ชื่อลิโดได้เหมือนเดิม เราตั้งใจว่าจะเก็บรักษาโรงภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่า และประวัติศาสต์ที่น่าจดจ า นี้ไว้ จะเปิดโอกาสให้เป็นที่แห่งการแสดงความสามารถ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคน ศิลปิน Love is ทุกคนภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลิโด และอยากจะเชิญทั้งศิลปิน นักดนตรี นักออกแบบ คนท าหนังสือ นักสร้างสรรค์ทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมกันสร้างให้ลิโด เป็นศูนย์รวมของคนที่ตั้งทำ สิ่งพิเศษร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนไปกับพวกเราครั้งนี้ เราทุกคนทุกกลุ่ม ทั้ง ผู้สร้างงาน คนดู ร้านค้า ทุกคนที่เข้ามาใช้ Space นี้ รวมถึงผู้สนับสนุน มีส่วนสำคัญที่จะเป็น องค์ประกอบที่สร้างให้ลิโด้สมบูรณ์ สิ่งที่เราอยากจะเห็นคือเกิดการสร้างงานใหม่ๆร่วมกัน การร่วมงาน ระหว่างสาขาอาชีพต่างๆอย่างไม่มีขีดจำกัด จากกลุ่มคนที่อาจจะไม่เคยเจอกันเลย ได้มาเจอกันที่นี่ ผู้ชม หรือผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมในลิโด้จะได้ร่วมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ เป็น Another level ของ Commercial Space เพราะทุกธุรกิจทุกกิจกรรมที่มาร่วมกับเราจะต้องคิดและทำสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับผู้อื่น ลูกค้าของร้านค้าและบริการในลิโดคือ Supporter ของกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคม พื้นที่นี้จะเกิดพลังงานใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายจากหัวกะทิที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่เต็มไปด้วย ความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม

ภฤศธร สกุลไทย PIA Interior

ภฤศธร สกุลไทย PIA Interior

การทำงาน Project นี้ มีความสำคัญตรงที่ renovate พื้นที่ในตึกเก่าให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นได้ โดยความตั้งใจของทีมงาน คือการดัดแปลงให้น้อยที่ สุดแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถเป็นพื้นที่สาธารณะ เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมหมุนเวียนส่วนด้านหน้าของอาคาร พยายามเปิดให้มองเห็นจากภายนอกสู่ภายใน และสามารถเดินทะลุโครงการไป อีกด้านของอาคาร ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักภายในสยามสแควร์

ลิโดสร้างขึ้นในยุค 70’s และได้ renovate ในยุค 90

นำมาสู่ Concept การออกแบบคือ ” back to original” เพื่อการเคารพโรงภาพยนตร์เดิมและดึงเอา เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมยุค 70’s ซึ่งคือยุคที่โรงภาพยตร์ลิโดสร้างขึ้นกลับมาใช้ เก็บโครงสร้างและ element การตกแต่งภายในของยุค 90 ไว้  ผสมผสานกับ design ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร

ภายในโรงภาพยนตร์จะถูกดัดแปลงใหม่ ให้เป็น muliti function รองรับ concert hall, ละครเวที, exhibition, record, ถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งขนาดพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้ว  เป็นขนาดความจุพอดีที่เราต้องการสำหรับการแสดง ไม่เล็กเกินไป ไม่ใหญ่เกินไป การออกแบบเชิงปลายเปิดนี้ เพื่อให้ได้เห็นการ เจริญเติบโตของ lidoต่อไปและผู้เช่าที่เข้ามาจะมีส่วนร่วมเติมเต็ม design ร่วมกับเราต่อไปในอนาคต

Facebook Comments
Don`t copy text!