คอนเสิร์ตเพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

คอนเสิร์ตเพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก  สองศิลปินแห่งชาติ

        ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

        เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ครูชาลี อินทรวิจิตร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) ปี 2536 และครูสุรพล โทณะวณิก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี 2540 ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นครูเพลงที่ประพันธ์เพลงไว้มากมาย มีผลงานเพลงเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง  ชรินทร์ นันทนาคร  รวงทอง ทองลั่นธม  เศรษฐา ศิระฉายา  วิรัช อยู่ถาวร ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ  สุดา ชื่นบาน  ฉันทนา กิติยพันธ์  ศรวณี โพธิเทศ  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส  ศรีไศล สุชาตวุฒิ   วินัย พันธุรักษ์  วิชัย ปุญญะยันต์  นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ  โฉมฉาย อรุณฉาน ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล  อุมาพร บัวพึ่ง  จิตติมา  เจือใจ  ชรัส เฟื่องอารมย์  นนทิยา จิวบางป่า  ไกรวิทย์ พุ่มสุโข  อรวรรณ เย็นพูนสุข  ดิเรก อมาตยกุล  สุนทร สุจริตฉันท์ ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา  วสุ แสงสิงแก้ว  พริมรตา เดชอุดม  มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์  ศรัณย์ คุ้งบรรพต   พิมพ์พริมา วงษ์พรหม (โทณะวณิก) และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้)  โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค)  ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์) ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า) บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร โกมุท คงเทศ – สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

          โดยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับ 2 ศิลปินแห่งชาติ ครูชาลี อินทรวิจิต และครูสุรพล โทณะวณิก บัตรราคา 2,000/1,500/1,000 และ 500 บาท จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร.0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!