TIPlife เชิญชวนส่งผลงานโครงการหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023

“เพราะชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ”

TIPlife Short Flim Contest 2023

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ทิพยประกันชีวิต” หรือ TIPlife มีแนวคิดก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกทำประกันชีวิตโดยความสมัครใจตามปัจจัยเหตุผลและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ผ่านเรื่องราวของหนังสั้นที่เปิดเวทีให้น้องๆ เยาวชน นักศึกษาได้ผลิตภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวดเพื่อเปิดมุมมองการทำประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่หรือเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงความรู้ในการเลือกซื้อประกันชีวิตมากขึ้น ใน โครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ภายใต้แนวคิด TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER “เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ” ให้กับเยาวชนนักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ของบริษัททิพยประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดคณะ (อยู่ต่างสถาบันได้) ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกต่อทีม (ส่งผลงานได้ไม่เกิน 1  เรื่องต่อทีม / มีบัตรนักศึกษา) หนังสั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำว่า “LIFE PARTNER LIFE BETTER” (เป็นบทพูดของตัวละคร หรือตัวหนังสือ อย่างน้อย 1 ครั้ง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์     

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TIPlife โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น

รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท + โล่รางวัลชนะเลิศ

รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า  30,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า  20,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย  4-10 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร

โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมจะได้รับ กรมธรรม์ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา 1 ปี รางวัลพิเศษ : รางวัล Popular Vote  1 รางวัลๆ มูลค่า 10,000 บาท  (Vote หนังสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายจากผู้ชมในออนไลน์) และพิเศษ รางวัลประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท (จับฉลากจากรายชื่อผู้ส่งผลงาน) พร้อมโอกาสได้โชว์ผลงาน ตามสื่อหลักในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ของ TIPlife ในปีนี้

          โครงการประกวดหนังสั้นฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ผ่านช่องทาง  Facebook Page

โดย 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้พรีเซนผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ TIPlife ในรอบ FInal ที่โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA RAMA9 เซ็นทรัลพระราม9 พร้อมประกาศรางวัลค้นหาผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 รางวัลชมเชย Popular Vote โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในวงการโฆษณา ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น  ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานผ่าน www.tiplifeshortfilm.com

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!