wis

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนชมอีเวนท์รูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการไอดอลมาก่อน เปิดตัวไอดอลวงน้องใหม่ ในงาน WISHDOM THE DEBUT : THE WISHER'S SEMINAR

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนชมอีเวนท์รูปแบบใหม่

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการไอดอลมาก่อน

เปิดตัวไอดอลวงน้องใหม่

ในงาน WISHDOM THE DEBUT : THE WISHER’S SEMINAR

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!