ท่านประธานเปิดงาน-2

CP Fresh Supermarket ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเถ้าแก่รุ่นใหม่ ...ใส่ใจคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน

CP Fresh Supermarket ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเถ้าแก่รุ่นใหม่ …ใส่ใจคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!