ให้เพื่อลมหายใจ! สจล. เตรียมส่งมอบ “เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow”

จำนวน 900 เครื่องทั่วไทย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

 ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2564 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ ให้เพื่อต่อลมหายใจ ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ที่มาพร้อมระบบมอนิเตอร์และควบคุมทางไกล แล้วเสร็จจำนวน 200 เครื่องแรกจากเงินบริจาค เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นทั่วประเทศ ไปยัง 138 หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความต้องการและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผ่านขนส่งของไปรษณีย์ไทย และจะผลิตได้เพิ่มอีก 200 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 400 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 และจะดำเนินการผลิตอีก 500 เครื่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ กิจกรรมการส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

อธิการบดี

                ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” การระดมเงินบริจาคจากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศเพื่อนำไปผลิต “เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow” นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ออกแบบมาพร้อมระบบระบบมอนิเตอร์และควบคุมทางไกล เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นทั่วประเทศ โดยล่าสุด สจล. ได้ผลิตพร้อมส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจนดังกล่าวจำนวน 200 เครื่อง ไปยัง 138 หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความต้องการและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย และจะผลิตได้เพิ่มอีก 200 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 400 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 และจะดำเนินการผลิตอีก 500 เครื่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow

                ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ สจล. ในการขยายผลการศึกษาวิจัยจาก Prototype สู่ Innovative Product ที่พร้อมส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วไทย โดย สจล. พร้อมด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มุ่งเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นรากฐานนวัตกรรม ภายใต้การบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย สจล. ในหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาเป็น “ต้นแบบนวัตกรรม” (Prototype) ที่พร้อมเป็นกรณีศึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคการศึกษานำไปขยายผลต่อทั้งในเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย

                ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่พบข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนคนไทยในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ จึงได้ร่วมสนับสนุนการส่งต่อเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์จำนวนมาก ผ่านเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยจำนวนมาก โดยล่าสุด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ‘การส่งต่อ’ เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ของ สจล. เพื่อส่งมอบไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความจำเป็นสูง ทั้งในด้านของความขาดแคลนและจำนวนผู้ติดเชื้อสูง อาทิ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

                สำหรับกิจกรรมการส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ผ่านระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ www.facebook.com/kmitlofficial, https://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL, www.kmitl.ac.th, https://kmchf-pp.org

###

“เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow” พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล

“เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow” พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล

ชื่อผลงาน/นวัตกรรมเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow
คณะวิจัย/ผู้ร่วมพัฒนาต้นแบบ  นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะแพทย์ศาสตร์ สจล.
ผู้ผลิตโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมสนับสนุนการผลิตโดยบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
คำนิยามนวัตกรรมเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow เครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูงเป็นครั้งแรก ที่มาพร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลได้ โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ 1 คนสามารถควบคุมเครื่องฯ ได้สูงสุด 20 เครื่อง ผ่าน Remote Control
แนวคิดการพัฒนาลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ให้น้อยลง พยุงอาการผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ที่มีภาวะการหายใจบกพร่องหรือการหายใจล้มเหลวลดภาระงานและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเดินเข้า-ออกบริเวณหอผู้ป่วย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเน้นการออกแบบให้ ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ขั้นตอนการใช้งานต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายท่อเติมน้ำ ท่อช่วยหายใจ ท่อออกซิเจน ให้เรียบร้อยเปิดเครื่อง พร้อมตั้งค่า Flow, อุณหภูมิที่ต้องการเปิด Flow ออกซิเจนเข้าพร้อมตามระดับที่ต้องการที่ปรากฎที่หน้าจอสามารถดูมอนิเตอร์ผ่านทางหน้าจอมือถือได้ศึกษาคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งานและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการนำไปใช้และการควบคุมดูแลของแพทย์
หลักการทำงานหลักการนำอากาศจากแหล่งกำเนิดออกซิเจน จะเป็นท่อนำออกซิเจนหรือแทงค์ออกซิเจน 100% มาผสมกับอากาศสะอาด (ออกซิเจน 21%) ในความเข้มข้นที่ต้องการในห้องผสมอากาศ (Air Tank) โดยหากใช้อากาศจากในหอผู้ป่วยก็จะมีแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter เมื่ออากาศถูกดูดเข้าสู่ห้องผสมอากาศ จะมีการเปิดวาล์วจ่ายออกซิเจนที่ให้อัตราออกซิเจนที่เหมาะสมตามการรักษาเป็นไปตามการรักษา โดยปรับได้ในช่วง 21-100% ความแรงของพัดลมจะถูกควบคุมด้วยเซนเซอร์ ซึ่งจะถูกควบคุมให้อยู่ในช่วง 10-60 ลิตรต่อนาที และผ่านเข้าไปยังเครื่อง Heated Humidifier นอกจากนี้ ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว สามารถตั้งค่าได้ทั้งทางหน้าจอแอลซีดี (LCD) แบบสัมผัส (Touch Screen) และมี option ในการต่อผ่านแอปฯ ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi ได้ด้วยหากต้องการดูข้อมูลระยะไกล
คุณลักษณะของเครื่อง (Spec)ปรับอัตราการไหลอากาศในช่วง 10-60 ลิตรต่อนาทีปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนได้ 21-100%มี Option ต่อสาย SAT วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ผ่าน Oximeterมีการแจ้งเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำแห้ง (Chamber)มีระบบ HEPA Filter และ Bacteria Filterสามารถควบคุมได้ผ่านจอ Touch Screen มี option ในการควบคุมและมอนิเตอร์จากระยะไกลได้ด้วย Mobile Application สามารถอุ่นอากาศให้เหมาะสมในช่วง 31-38 องศาเซลเซียส
ต้นทุนการพัฒนา  ต้นทุนการพัฒนา 55,000 บาท ถูกกว่าการนําเข้า 3-4 เท่า หรือประมาณ 200,000 – 300,000 บาท (โดยอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรสู่เชิงพาณิชย์กับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRiS))
ช่องทางการสนับสนุนการผลิตบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสู้ภัยโควิด” เลขที่ 693-0-35455-4 (สามารถนําใบเสร็จไปขอลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเชิงเทคนิค หรือ โรงพยาบาลที่ประสงค์ขอรับเครื่องฯ • สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) • โทร. 085-382-0960, 086-825-5420 • Line ID: @kmitlfightcovid19
Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!