เปิดตัว “ชมรมลมวิเศษ” เพื่อคืนลมหายใจดีๆ ให้ผู้ป่วย “โรคถุงลมโป่งพอง”

เปิดตัว “ชมรมลมวิเศษ” เพื่อคืนลมหายใจดีๆ ให้ผู้ป่วย “โรคถุงลมโป่งพอง”

 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการลมวิเศษ โดยมีคณะกรรมการชมรม “ลมวิเศษ” นำโดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษา, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษ และ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ร่วมงานเปิดตัวชมรม “ลมวิเศษ” (MAGIC BREATH) ศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาผู้ป่วย “โรคถุงลมโป่งพอง” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นในชื่อ “MAGIC BREATH” ที่มาพร้อมกับ QR CODE WRISTBAND หรือ “กำไลวิเศษ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ผู้ช่วยยามฉุกเฉินและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน พร้อมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์ นักแสดงอาวุโส และ หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ ร่วมพูดคุย ร่วมด้วยเซเลบริตี้ อาทิ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ และ ณิชชา บุณยากร ร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ประธานชมรมลมวิเศษ กล่าวว่า “โครงการลมวิเศษ” เกิดขึ้นจากการรวมพลังกันของแพทย์ ร่วมกับ ภาคประชาสังคมจิตสาธารณะทุกๆ ฝ่าย ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เปิดช่องทางเผยแพร่ความรู้และเสริมพลังบวกให้แก่ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองและครอบครัวได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยได้เข้าถึงความวิเศษของลมหายใจดีๆ ที่คล่องตัว เปลี่ยนจากความทุกข์ทรมานที่มีอยู่เดิมเป็นความสุขทั้งกายและใจอย่างแท้จริง

 

ด้าน หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ กล่าวว่า คนเป็นหมอทุกวันนี้หน้าที่ไม่ใช่แค่รอตรวจรักษาคนไข้ แต่เราควรหาวิธีป้องกันไม่ให้คนไข้เป็นโรคจะดีกว่า ลองถามตัวเองดูว่ามีคนใกล้ชิดสูบุหรี่อยู่หรือไม่ ถ้ามีนั่นหมายความว่าเราต้องเอาเรื่องของโครงการลมวิเศษไปบอกต่อ เพราะโดยภาพรวมแล้วถ้าเราสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองได้ ประเทศเราจะเป็นต้นแบบให้กับสังคมอื่นๆ ได้อีกด้วย “กำไลวิเศษ” เป็นการนำร่องก่อน แค่ใส่ข้อมูลส่วนตัวไปในสายรัดข้อมือ งานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพันธมิตรหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย, กลุ่มเซ็นทรัล และอีกหลายองค์กร ที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคนี้ไปพร้อมๆ กัน

 

ทางด้าน รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษาชมรม “ลมวิเศษ” กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วย “โรคถุงลมโป่งพอง” ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกมิติ ได้แก่ แพทย์, ผู้ป่วยและญาติๆ ผู้ดูแลผู้ป่วย โดยจะพัฒนาสื่อความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ www.magicbreath.org,   โมบายแอพลิเคชั่นในชื่อ Magic Breath, โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, เผยแพร่ VDO Clip ลงใน Youtube และสร้างนวัตกรรมในการดูแลตนเองให้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ QR Code Wristband หรือเรียกชื่อว่า “กำไลวิเศษ” ซึ่งจะเป็นสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ซึ่งทางโครงการได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น .. ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของชมรมได้ที่ http://www.magicbreath.org หรือ 
ชมรมลมวิเศษ โทรศัพท์ 02-318-8170

Facebook Comments
Don`t copy text!