“SCG GRAND” ผู้นำนวัตกรรม ด้านการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ลุย สร้าง SCG GRAND METAVERSE ช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับคู่ค้า และเจ้าของแบรนด์ แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมตั้งศูนย์รวมนวัตกรรม INNOVATION HUB และนำองค์กรเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2567

SCG GRAND
SCG GRAND

บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด (SCG GRAND) และบริษัท เอสซีจี แกรนด์ คอสเมติคส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรม การผลิตเครื่องอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ครบวงจรที่ทันสมัย สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานสากล GMP  HACCP และ HALAL โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแล พัฒนาสูตร ควบคุมคุณภาพการผลิต พร้อมสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่หนึ่ง ใส่ใจดูแลในทุกขั้นตอน ด้วยประสบการณ์ มากว่า 10 ปี จัดตั้ง SCG GRAND METAVERSE เพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในโลกเสมือนจริง ให้กับคู่ค้า และเจ้าของแบรนด์ แห่งแรกในประเทศไทย วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชื่อมโลกของคู่ค้า, เจ้าของแบรนด์ และผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน ช่วยยกระดับคู่ค้าให้ก้าวเข้าสู่การเป็น New Economic ล่าสุดได้คิดค้น นวัตกรรม SYRNIXเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมตั้งศูนย์รวมนวัตกรรม “INNOVATION HUBแห่งแรกในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง พาแบรนด์ของคู่ค้า สู่การเป็น Global Brand พร้อมเปิดรับเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ หรือผู้ประกอบการใหม่ ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามอีกมากมาย พร้อมกำหนดเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน ด้วยการเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2567 เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน  

ดร.รัฐวิชญ์  วัจนปรีชาศักดิ์

        ดร.รัฐวิชญ์  วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท เอสซีจี แกรนด์ คอสเมติคส์ จำกัด กล่าวว่า SCG GRAND เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทยมากว่า 10 ปี และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังมากมายในฐานะโรงงานผู้ผลิต ที่คอยช่วยเหลือคู่ค้าทั้งในด้านทีมแพทย์และบุคลากรสำคัญที่ช่วยคิดค้น พัฒนาและควบคุมการผลิต รวมถึงเครื่องมือทางการตลาด AI Scan ที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับคู่ค้าของเราเสมอมา แต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการส่งเสริมคู่ค้าให้ประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่มีการทบทวนแนวคิดให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป

SCG GRAND

        “วันนี้คณะผู้บริหารของ SCG GRAND ทุกท่านได้กำหนดเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน โดยได้ทำการ Rebranding ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ อีกทั้งการสร้างคุณค่าที่แตกต่างขององค์กรผ่านทั้งนวัตกรรมและ Solution ทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์คู่ค้ารายปัจจุบันและรายใหม่ที่จะเข้ามา และเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2567 เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีแนวทางหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ

1) ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็น INNOVATION HUB หรือศูนย์กลางนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามแห่งแรกของไทย ที่มีการร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษา เช่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายแห่ง เพื่อนำงานวิจัยที่มีนวัตกรรมหรือนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งล่าสุดได้ก่อเกิดนวัตกรรมแรกคือ นวัตกรรม SYRNIX เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารสำคัญได้ดีและช่วยยืดระยะเวลาการออกฤทธิ์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยเราได้ทุ่มเทเวลาและกำลัง รวมถึงงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ดีที่สุด ซึ่งจะมีส่วนช่วยทั้งในคู่ค้าและผู้บริโภคของเรา  ทั้งในแง่การตลาด และในด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยที่เราได้ส่งมอบนวัตกรรม Syrnix ลงในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกับ SCG grand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

        2 ) จัดทำโครงการพัฒนา วิจัยนวัตกรรมจากต้นน้ำ พัฒนาต่อด้วยการแปรรูป และยกระดับสู่ธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งขณะนี้มีหลายโครงการที่เข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

        3) จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนคู่ค้าหรือผู้ประกอบการ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการมาทำการพัฒนาและวิจัยเพิ่มเพื่อยกระดับ และส่งประกวดชิงรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้เกิดคุณค่าต่อแบรนด์ และผลักดันแบรนด์ให้ทะยานสู่ความเป็น GLOBAL BRAND ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

        4) เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ เป็นโลกของ Metaverse หรือ โลกเสมือนจริง ซึ่งจะทำให้พวกเราใกล้ชิด และสัมผัสมิติใหม่ของการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นเราจึงจัดตั้งหน่วยงาน SCG GRAND Metaverse เพื่อช่วยยกระดับคู่ค้าของ SCG GRAND สู่ความเป็น New Economic หรือ โลกการค้าสมัยใหม่บนโลก Metaverse โดยเราได้จัดสร้างนวัตกรรมช่องทางการจัดหน่ายบนโลกใบใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้กับคู่ค้าเฉพาะ SCG GRAND เท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า เราคือผู้นำการผลิตด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง แห่งแรกในประเทศไทยที่อยู่บนโลก Metaverse”

SCG GRAND

        นอกจากการก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างเต็มตัว ที่พร้อมเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้นำนวัตกรรมไปสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อแบรนด์แล้ว ปัจจุบันนี้ SCG GRAND ยังมีสินค้าที่เป็นไฮไลท์มากมายที่ได้รับการตอบรับจากคู่ค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์เจลลี่ สติ๊ก ที่สามารถแต่งกลิ่นและรสชาติได้หลากหลาย 2) คอลลาเจนแกรนูล ละลายน้ำเร็ว ดูดซึมไว 3) ผลิตภัณฑ์ซอฟท์เจล ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องส่วนประกอบสำคัญและดูดซึมได้รวดเร็วกว่าแบบเม็ด

SCG GRAND

        สำหรับคู่ค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างและมองหานวัตกรรมด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอางและพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ความเป็น GLOBAL BRAND สามารถติดต่อ SCG GRAND ได้ทาง www.facebook.com/SCGGrand หรือโทร. 061-408-1896และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scggrand.com  

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!