ก.พาณิชย์เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ประจำปี 2561

ก.พาณิชย์เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ประจำปี 2561

นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) เป็นประธานเปิดตัว “โครงการพัฒนา สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT ประจำปีงบประมาณ 2561” หนึ่งในโครงการภายใต้การส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก โดยได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อครัว แม่ครัว หรือผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการร้านอาหาร Thai SELECT Premium (ไทย ซีเล็กท์ พรีเมียม) และ Thai SELECT (ไทย ซีเล็กท์) จำนวน 31 ร้าน จาก 18 ประเทศ ศึกษาดูงานธุรกิจบริการร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและรักษาคุณภาพร้านอาหาร การให้บริการ ตลอดจนเรียนรู้สูตรอาหารไทยแท้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ (ซ้ายสุด) ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ร้านอาหาร จิม ทอมป์สันฯ ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1

ก.พาณิชย์เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ประจำปี 2561

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์
  2. นายชาลส์ ชือ (Charles Hsu) ประธานกลุ่ม TTFB Restaurant
  3. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  4. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  5. นางจินดาวรรณ ธันดาศักดิ์ เจ้าของร้าน Mao Thai Restaurant เยอรมนี
  6. นายเทิด ออมมันเซ่น (Terje Ommundsen) เจ้าของร้าน Plah Restaurant นอร์เวย์
  7. นางโดราต้า สชลัชต้า (Dorota Szlachta) เจ้าของร้าน  Samui โปแลนด์
Facebook Comments
Don`t copy text!