DITP ติวเข้มแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทย

มุ่งสู่การพัฒนาชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้วิถี New Normal

DITP ติวเข้มแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ปีที่ 2 ติวเข้มผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ภายใต้แนวคิดเพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าตามหลัก BCG Model หวังพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล กระตุ้นการส่งออกต่อไป

        ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคการผลิต และภาคบริการ ทั้งเอสเอ็มอี และไมโคร เอสเอ็มอี โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะนำความต้องการยุค New Normal มาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลก

DITP ติวเข้มแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทย

        นายสมเด็จ  สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ตลาดโลกในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ประกอบกับวาระแห่งชาติ ในปี 2564 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงจัดให้มี โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok” หรือ STYLE BANGKOK COLLABORATION 2021 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดเพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืนกว่า (Sustainable Life) ให้กับผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย โดยมีคณะวิทยากรชั้นนำที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อนำไปต่อยอดให้กับแบรนด์สินค้า และยกระดับสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ยุค BCG ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล สร้างสรรสินค้าใหม่ๆดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้าให้สั่งซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยให้มากขึ้น หรือเดินทางมาเข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เมื่อสถานการณ์ปกติหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19

        สำหรับปีนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจับคู่พัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่อย่างน้อย 25 ผลงาน โดยจะได้ร่วมอบรมพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ อาทิ  เซบาสเตียน มาลวิลล์ (Sebastien Maleville) สตูดิโอ ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ Jacom Jensen Design | KMUTT Bangkok, ปารีสา  จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด, วิชชุกร  โชคดีทวีอนันต์ นักออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ Co-founder และ Project Manager โครงการเดอะบาวด์เฮาส์, มนัสพงษ์  สงวนวุฒิโรจนา Design Director, Hypothesis และกรรมการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, ธีรพจน์ ธีโรภาส นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ Design Director แบรนด์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ Kitt-Ta-Khon และ ภฤศธร สกุลไทย Design Director บริษัทให้บริการด้านมัณฑนศิลป์ PIA interior       

        ทั้งนี้ โครงการในปีที่ผ่านมาเกิดการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่กว่า 20 ผลงาน โดยผลงานจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จจากการคว้ารางวัลจากเวทีประกวดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมส่งออกแล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพได้ต่อไป

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!