องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉลองครบรอบ 55 ปีของการปกป้องสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Don’t Forget Them ช่วยสัตว์จากภัยพิบัติ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉลองครบรอบ 55 ปีของการปกป้องสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Don’t Forget Them ช่วยสัตว์จากภัยพิบัติ

กรุงเทพฯ / 4 กันยายน 2562 – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปีของการปกป้องสัตว์ในภาวะภัยพิบัติทั่วโลก จากจุดเริ่มต้นในการก่อตั้ง “องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก” ซึ่งในขณะนั้นดำเนินการภายใต้ชื่อ สมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการทารุณสัตว์ เมื่อกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา โดย John Walsh ผู้ก่อตั้งและหนึ่งในทีมงานรุ่นใหม่ได้เข้าร่วม “ปฏิบัติการกวัมบา” ภารกิจเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือสัตว์กว่า 10,000 ตัว จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยของสาธารณรัฐซูรีนามในทวีปแอฟริกาใต้ ซึ่งไม่มีองค์กรใดเข้าให้การช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นเลย ตามคำกล่าวของเขาที่ว่า “หนึ่งในกฎเหล็กของเราในการเลือกโครงการสมัยนั้นก็คือ เราจะต้องทำความดีให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ช่วยเหลือสัตว์จำนวนมากที่สุด และให้ได้นานที่สุด”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉลองครบรอบ 55 ปีของการปกป้องสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Don’t Forget Them ช่วยสัตว์จากภัยพิบัติ

แม้ว่าในปัจจุบันการตอบสนองเพื่อช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติจะให้น้ำหนักและความสำคัญด้านความต้องการฉุกเฉินของผู้ประสบภัยมาเป็นอันดับต้นๆ ควบคู่การฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในระยะยาว หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านพ้นไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยเช่นกัน หลังจากความพยายามโน้มน้าวขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ สหประชาชาติ (UN) กาชาด และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ต่างออกมาให้การยอมรับมากขึ้นกับข้อเท็จจริงที่ว่า ชุมชนมากมายต่างต้องพึ่งพิงกิจกรรมทางการเกษตร เป็นหลักในการแสวงหาปัจจัยสี่ รวมไปถึงสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอนาคตของพวกเขาอีกด้วย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.worldanimalprotection.org/our-work/animals-disasters

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉลองครบรอบ 55 ปีของการปกป้องสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ
พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Don’t Forget Them ช่วยสัตว์จากภัยพิบัติ

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ – ช่วยเหลือสัตว์
ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับรัฐบาล ชุมชน และผู้คนในการบริหารจัดการภัยพิบัติมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
พร้อมส่งเสริม เรียกร้องให้รัฐบาลผนวกสัตว์เลี้ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรับมือเหตุภัยพิบัติ จากการเข้าไปร่วมกู้ภัยกว่า 250 ครั้งในระยะเวลา 55 ปี ให้การช่วยเหลือและกู้ภัยสัตว์เลี้ยงไปมากกว่า 8 ล้านตัว และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของสัตว์ต่างๆ ทั่วโลกมานั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ด้วยปัจจัยที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้เสมอ จึงมีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้ง ได้แก่

  • ปี พ.ศ. 2493 ก่อตั้ง สมาพันธ์โลกเพื่อการคุ้มครองสัตว์ (The World Federation for the Protection of Animals – WFPA)
  • ปี พ.ศ. 2502 ก่อตั้ง สมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการทารุณสัตว์ (The International Society for the Prevention of Cruelty to Animals – ISPA)
  • ปี พ.ศ. 2524 องค์กร WFPA และ ISPA ได้ควบรวมกันเป็นสมาพันธ์โลกเพื่อการปกป้องสัตว์ (World Society for the Protection of Animals)
  • ปี พ.ศ. 2557 ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection).
Facebook Comments
Don`t copy text!