ภาพจาก Lap (5)_resize

มจธ.พัฒนา แบคทีเรีย “ย่อยขนไก่” สายพันธุ์ทนร้อน

มจธ.พัฒนา แบคทีเรีย “ย่อยขนไก่” สายพันธุ์ทนร้อน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!