สภากาชาดไทยจัดโครงการ Let Them See Love 2019 ต่อเนื่องปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดสุดแหวก “#คนตายไม่น่ากลัว”

ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผนึก เครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อโครงการ  Let Them See Love 2019 ต่อเนื่องปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดสุดแหวก “#คนตายไม่น่ากลัว” สร้างสรรค์โดยผู้กำกับพันล้าน โต้ง บรรจง ครั้งแรกกับการกำกับหนังผีที่ไม่น่ากลัว “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ” มุ่งสร้างความตระหนักถึงการให้ที่ยั่งยืนด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ

ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Let Them See Love 2019 ต่อเนื่อง ปีที่ 13 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุดใหม่ “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ” ภายใต้แนวคิด “#คนตาย ไม่น่ากลัว” กำกับโดย โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับพันล้าน ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และย้ำเตือน คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยสื่อสารผ่านหนังผีที่ไม่น่ากลัว พร้อมสื่อให้เห็นถึงโอกาสของการให้ชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  และนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่นให้การสนับสนุนการบริจาคดวงตาผ่านโครงการ “Let Them See Love” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จและ สามารถสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม ความต้องการดวงตาบริจาคยังมีอีกมาก จากสถิติในปี 2561  พบว่ามีผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 12,221 ราย แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาได้รับการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตเพียง 1,001 ดวง เท่านั้น และมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 889 ราย การจัดเก็บดวงตาได้น้อย สืบเนื่องจากญาติผู้เสียชีวิตไม่แจ้งศูนย์ดวงตาให้ทราบ หรือบางรายแจ้งล่าช้าเกินเวลา 6 ชั่วโมงหลังการเสียชีวิต 

“สำหรับปีนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยแนวคิดการจัดทำหนังโฆษณาในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” จะช่วยดึงความสนใจของคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น เพราะการบริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นการทำบุญสูงสุดของชีวิต” ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ลลิดา กล่าว 

สภากาชาดไทยจัดโครงการ  Let Them See Love 2019 ต่อเนื่องปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดสุดแหวก “#คนตายไม่น่ากลัว”

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึง 6,401ราย แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 261 ราย เท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 582 ราย ลิ้นหัวใจ 74 ราย และผิวหนังอีก 33 ราย (โดยในคนไข้ 33 ราย ใช้ทำผิวหนังผ่าตัดรักษาแผลให้คนไข้ไปทั้งสิ้น 50 ครั้ง) ทั้งนี้ อวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ต้องเป็นอวัยวะที่มาจากผู้ที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย ซึ่งเป็นภาวะเดียวที่เสียชีวิตแล้วแต่อวัยวะสำคัญยังมีสภาพดีมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทำให้สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ขณะเดียวกัน ต้องได้รับความยินยอมจากญาติผู้เสียชีวิตด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารให้ญาติผู้เสียชีวิตเห็นถึงความสำคัญของการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
เครือเจริญโภคภัณฑ์และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ Let Them See Love มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว ด้วยตระหนักว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับสังคมอย่างมาก ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมมา โดยตลอด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ (United Nations) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Good Health & Well-being) และการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อหล่อเลี้ยงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน (Partnerships for the Goals) จึงเชื่อมั่นว่าโครงการ Let Them See Love จะประสบความสำเร็จมากกว่าปีก่อน สามารถสร้างการรับรู้ในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวด้วยไอเดียสุดแหวกแนวด้วยการทำภาพยนตร์สั้นชุดใหม่ “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ” ร่วมสร้างสรรค์โดยผู้กำกับชื่อดัง โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล (ผู้กำกับพี่มากพระโขนง, ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ และห้าแพร่ง)
โดยหนังผีเรื่องนี้จะเป็นหนังผีเรื่องแรกที่ไม่น่ากลัว และไว้วางใจให้บริษัท มานะ แอนด์ เฟรนด์จำกัด โดย นายกิตติ ไชยพร ผู้ก่อตั้ง ร่วมกันเป็นผู้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” ด้วยต้องการจะกระตุ้นให้ญาติและคนรอบตัวผู้เสียชีวิตนึกถึงเรื่องการบริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นอันดับต้นๆ

นายบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์

นายบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์  เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ว่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติให้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้  เมื่อได้รับโจทย์ก็มีแนวคิดที่จะสะท้อนออกมาในหลายมุม จนตกผลึกมาเป็นไอเดียในการทำหนังสั้นเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่เห็นความตายให้นึกถึงโอกาสของการให้ ซึ่งในที่นี้หมายถึงโอกาสในการมองเห็น เพื่อที่จะสื่อสารว่าคนตายไม่น่ากลัว เท่ากับคนที่มีชีวิตอยู่แล้วมองไม่เห็น เมื่อคุณดูหนังสั้นเรื่องนี้จบก็คาดหวังว่าเมื่อคุณเห็นคนตาย คุณจะเห็นโอกาส ที่จะได้บอกบุญเป็นครั้งสุดท้าย ให้กับญาติผู้เสียชีวิต และเห็นโอกาส ในการช่วยเหลือคนที่กำลังจะตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง สุดท้ายนี้อยากให้สังคมตื่นตัวในเรื่องนี้และร่วมกันเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

โครงการ Let Them See Love 2019 ภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และบอกต่อเรื่องราวดีๆ ด้วยการแชร์ภาพยนตร์โฆษณาของโครงการผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม โดยใส่แฮชแท็ก #LetThemSeeLove#คนตายไม่น่ากลัว เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ ให้ผู้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการฯ ยังได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ผ่านทางSMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2562 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูยู ลูกค้าทรูสามารถใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกแทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอปทรูยู บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยสามารถบริจาคเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ในจำนวนที่ต้องการได้โดยจะไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรวงศ์ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.letthemseelove.com และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/

Facebook Comments
Don`t copy text!