กล้า9 ยั่งยืนงานจิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีบ

ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาพิธีเปิดงาน ^จิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีน^ ชิงถ้วยกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่1 ประจำปี การศึกษา 2567 ณ ห้อง Grand ballroom ชั้น3 โรงแรมอโนมา สี่แยกราชประสงค์ ( ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวิร์ล)
#จัดโดยชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม ร่วมกับกลุ่มศิลปาศรี ร่วมถวายพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ
#ประธานจัดงาน หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูภาวนาธรรมจารย์

เจ้าอาวาสวัดศิมาลัยทรงธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยสิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ,ประธานเปิดงาน , นายกก่อตั้งสมาคมโรตารีราชพฤกษ์ คุณธงชัย นิติกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมสตรีไทยสากล ,สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย, มูลนิธิครูของแผ่นดิน เซเลบิตี้ คุณอี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ นักแสดงในสังกัดค่ายมหามงคลฟิล์มทางช่อง 9MCOT HD , สภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา ,ชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์
#เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่าน โครงการ “กล้า ๙ ยั่งยืน”
การสร้างงานจิตรกรรมบนพัดจีบ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ “บวร” และทุนการศึกษาประจำ 2567กว่า 50,000 บาท
ร่วมแข่งขันวาดภาพบนพัดจีบ เพื่อสื่อถึงอุดมการณ์ แห่งความจงรักภักดีของ พสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างสร้างสรรค์
หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร ประธานนำพิธีอาศิรวาทสมเด็จพระกนิษฐาฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ การแสดงวิพิธทัศนาระบำพัดลีลาจากกลุ่มพหุวัฒนธรรม

ซึ่งรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่คณะกรรมการตัดสิน อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน,อาจารย์ พลุตม์ มารอด
,อาจารย์ สมเพ็ชร หวานชิต
ผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมต้น
ชนะเลิศระดับ มัธยมต้น ได้แก่
เด็กหญิง ณภัทรสร ศิลปะชัย โรงเรียนสาธิตศิลปากร
รองอันดับ1 มัธยมต้น ได้แก่
เด็กชาย นิธิพัฒน์ อิศวรเวทวุฒิ
โรงเรียนวัดสุทธิ
รองอับดับ2 มัธยมต้น ได้แก่
เด็กชาย ธราธิป แสงวิเชียง
โรงเรียนวัดสุทธิ
ผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมปลาย
ชนะเลิศระดับ มัธยมปลายได้แก่
นายดลสันตร์ พรมมาตร
โรงเรียนสาธิตศิลปากร
รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
นายอานุรักษ์ ขอโคกกรวด
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นายทยุติ รามจิตร
โรงเรียนสาธิตศิลปากร
ซึ่งรับโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้ง 2 ระดับชั้น พร้อมด้วยรางวัลชมเชยอีก 28 รางวัล รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล ทั้งนี้ ๙๙ ผลงานยอดเยี่ยมจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มบารมีองค์จักรีมหาวิชราลงกรณ์ ร่วมกับผลงานของกลุ่มศิลปินชั้นนำ
# การจัดงานครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนะธรรมจากการวาดภาพศิลปินนักเรียนเพื่อถ่ายทอด วัฒนธรรม ใช้ศิลปะการวาดสีสัน แต่งแต้มสีสันลงไปบนพัดจีบเพื่อให้เกิด ถ่ายทอดวัฒนธรรมและยังมีประโยชน์ให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานให้กับเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการเป็นสำเร็จ มีผลงานศิลปะวาดภาพบนพัดจีบกว่า 200 ชิ้นผลงานจาก ๑๐ โรงเรียนชั้นนำได้แก่
1โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3โรงเรียนโยธินบูรณะ
4โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศืลปากร
6โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
7โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
8โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
9โรงเรียน เตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา
10โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้แก่ #ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มศิลปาศรีโทร. 094-654-4229/ Email: [email protected]

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!