กระทรวงพลังงาน ผนึก 6 กระทรวง และบริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด ประกาศจัดงาน SETA 2019 เดินหน้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”

กระทรวงพลังงาน ผนึก 6 กระทรวง และบริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด ประกาศจัดงาน SETA 2019 เดินหน้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ 6 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานโดย บริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด และบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดินหน้าประกาศความพร้อมจัดงาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562” หรือ Smart Energy Transformation Asia 2019 (SETA 2019) ภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia” เวทีการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพลังงานส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยผลิตและใช้ในปัจจุบันเป็นพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป โดยรัฐบาลได้มีการวางยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาและผลักดันการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมภาคชุมชนในการพัฒนาพลังงานจากไบโอ ก๊าซ และระดับมหภาคในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเพื่อลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์อันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ในการกระจายพลังงานด้านการซื้อและขาย และเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านพลังงานของอาเซียนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562” หรือ SETA 2019 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายด้านพลังงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมศักยภาพของประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน”

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการการจัดงาน SETA 2019

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการการจัดงาน SETA 2019 กล่าวว่า “SETA ถือเป็นงานแสดงรูปแบบการจัดการพลังงานแบบบูรณาการแห่งเอเชียที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 และจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว โดย SETA 2019 ครั้งนี้ เราได้รับการสนับสนุนจากภาคีด้านอุตสาหกรรมพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดการประชุมและแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia” เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานแห่งอนาคต และแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมงาน SETA 2019 ในครั้งนี้จะได้มาร่วมอัพเดทเทรนด์นวัตกรรมพลังงานของโลกและการปรับเปลี่ยนแนวโน้มการผลิตและพัฒนาด้านพลังงานของเอเชียในอนาคตทั้งระยะใกล้และไกล เช่น ด้านไฮโดรเจน เทคโนโลยี (Hydrogen Technology) ซึ่งจะมีการจัดการประชุม Hydrogen Summit ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย, เวทีการประชุม “CEO Energy Forum” โดยรวบรวมกูรูด้านพลังงานระดับโลก และเจาะลึกนโยบายพลังงานและความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน และเวทีสัมมนาระดับสากลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ, สภาวิศวกร สมาคมพลังงานขยะ สมาคมนิวเคลียร์ไฮโดรเจน สภาไฮโดรเจน (IEA) เป็นต้น และโซนนิทรรศการพลังงานทางเลือก อาทิ การทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โซนนิทรรศการของประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแก๊สไฮโดรเจนที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020  หรือนิทรรศการของประเทศเยอรมันที่จะมาโชว์เทคโนโลยีคลาวด์พลังงาน เป็นต้น ซึ่งผมมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ และสร้างโอกาสการรับรู้องค์ความรู้ใหม่ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพลังงานของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งคาดว่าการจัดงาน SETA 2019 ครั้งนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 12,000 ราย”

ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน SETA 2019 ว่า “ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน SETA 2019 และเป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียน โดยในงาน SETA 2019 ครั้งนี้ กฟผ. ได้เข้าร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ EGAT and Innovation for Society, Hydro-Floating Solar Hybrid System (แนวคิดการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อน ของ กฟผ.) ซึ่งเป็นความรู้สำคัญที่ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยได้”

โดยงาน SETA 2019 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในเว็บไซต์ www.setaasia.com 

Ministry of Energy joins forces with six other ministries to SETA 2019, now in its 4th year, under the concept of “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”

กระทรวงพลังงาน ผนึก 6 กระทรวง และบริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด ประกาศจัดงาน SETA 2019 เดินหน้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”

Ministry of Energy partners with six ministries, namely the Ministry of Science and Technology, Ministry of Transport, Ministry of Digital Economy and Society, Ministry of Industry, Ministry of Interior, and Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, together with GAT International Company Limited and it’s international parter Deutsche Messe AG to announce the upcoming Smart Energy Transformation Asia 2019 (SETA 2019) under the concept of “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”. The conference and exhibition for the renewable energy sector will take place in Bangkok at BITEC Bangna during October 10-12, 2019.

Suraporn Danaitangtrakul, a Deputy Energy Minister

Suraporn Danaitangtrakul, a Deputy Energy Minister, said, “As we all know, energy is vital to our daily lives and the growth of our economy. Most of the energy produced and used in Thailand come from exhaustible natural resources. The government has set strategies for the Ministry of Energy and come up with Thailand’s energy policies in order to improve and encourage the use of alternative energy and clean energy for sustainability and environment protection. To do this, we have supported communities to produce energy from biogas, and in a larger scale we support research and development in hydrogen fuel to reduce CO2 emissions which negatively affect the environment. We aim for Thailand to become the hub of Asean in selling and buying energy, and the hub of Asean’s energy operations. Therefore, we support the Smart Energy Transformation Asia 2019 (SETA 2019) which is one of our strategies in line with our energy policy in improving alternative energy in Asean and strengthening the capability of Thailand as the energy investment hub of Asean. The aim of the ministries and partner is to make SETA 2019 a significant platform for exchanging knowledge and experience, as well as creating a network of those in the energy sector both in Thailand and overseas. It is also a platform for Thailand’s energy industry to showcase their readiness as the hub of energy production and investment in Asean.”

Assoc. Prof. Dr. Tatchai Sumitra, Chairman of  SETA 2019

Assoc. Prof. Dr. Tatchai Sumitra, Chairman of  SETA 2019, said, “SETA is a very successful integrated energy show of Asean since its launch in 2016. Now in its 4th year, SETA 2019 receives support from various partners in the energy industry, both public and private, to participate in our conference and exhibition under the concept of Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia to drive and develop energy knowledge for the future, and to showcase Thailand’s readiness as the hub of alternative energy technology and development for sustainable future. SETA 2019 focuses on transformation in various aspects around the world, particularly in energy after the Paris Agreement which has led to many countries’ energy policy transformation to reduce the use of high-carbon energy sources such as fossils and opt for low-carbon and no-carbon energy sources. Therefore, SETA this year stands for Smart Energy Transformation Asia.” 

กระทรวงพลังงาน ผนึก 6 กระทรวง และบริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด ประกาศจัดงาน SETA 2019 เดินหน้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”

“Participants of SETA 2019 will have an opportunity to get the latest updates on energy trends and transformation around the world, as well as energy production and development in Asia in the short-term and long-term future, such as hydrogen technology, cooling systems and impact of electrification in transport on the energy sector. The show consists of a conference and workshop part with various emerging energy topics being discussed, such as “CEO Energy Forum” which gives senior industry professionals, politicians and policy makers access to current situation, challenges, solutions and innovations in the ASEAN Energy industry. Participants can also learn more about the growing hydrogen industry in the first Hydrogen Summit in Asia. There are also international seminars from organizations related to energy investment such as Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Council of Engineers Thailand, Waste to Energy Trade Association (WETA), Joint Forces for Solar (JF4S), International Battery and Storage Alliance (IBESA), National Institute of Metrology Thailand (NIMT) and the Ministry of Industry. In addition there will be two side events: “Government Business Dialogue on the Energy Transition” organized by UN ESCAP on Friday, 11 October and “The 1st Japan-ASEAN Multi-Stakeholder Strategic Consultancy Forum” organized by the Thai Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan (MEXT) on Saturday, 12 October. I am confident that our participants this year will learn new things and develop new knowledge which will be beneficial to our country’s energy development in the future. We expect some 12,000 participants to join SETA 2019.”

Dr. Jiraporn Sirikum, Assistant Governor for Research, Innovation and Business Development, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), said at the press conference of SETA 2019, “As the main sponsor of SETA 2019 and Thailand’s largest electricity generator which plays an important role in Thailand’s and Asean’s energy industry, EGAT is proud to join SETA 2019, which is Asean’s biggest international energy conference and exhibition. On this occasion, EGAT will host a seminar under the topic of EGAT and Innovation for Society, Hydro-Floating Solar Hybrid System, which provides useful knowledge to the private and public sectors as well as the general public for the betterment of Thailand’s energy industry.”

Ministry of Energy joins forces with six other ministries to SETA 2019, now in its 4th year, under the concept of “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia”

SETA is supported by partners in the public sector, state enterprises, and private companies in Thailand and overseas such as EGAT, China General Nuclear Power Group, Provincial Electricity Authority (PEA), IBM Thailand, Mitsubishi Motors (Thailand), B.Grimm Power Public Company Limited, SCG, and PTTEP to showcase their innovations and host seminars at SETA 2019, which will take place during October 10-12 at 9AM – 6PM at Hall 98, BITEC Bangna. For more information, visit www.setaasia.com.

Facebook Comments
Don`t copy text!