พม. – ซีพีแรม ลุยเปิดครัวกลางในกระทรวง พม. ส่งมอบอาหารประชาชน

หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยุคโควิด-19

พม. – ซีพีแรม

ในภาพ: นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบอาหารพร้อมรับประทาน จากนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนางสาวชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ซีพีแรม จำกัด และมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อส่งต่อความอิ่มท้องให้ชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซีพีแรม เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งครัวกลาง พร้อมเร่งส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เบเกอรี่และน้ำดื่ม ทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 จำนวนกว่า 3,000 ชุด เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ย่านเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ฯ และชุมชนโดยรอบ

นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติรับมอบอาหารพร้อมรับประทาน จากนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมจัดเตรียมการส่งมอบอาหารให้กับประชาชน

นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยว่า ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ให้การบริจาคทุกท่าน ห่วงใยผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงการขาดแคลนอาหาร และสิ่งของจำเป็นด้วย ซึ่งในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีทุกท่านได้ร่วมส่งมอบกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน ด้วยการมอบอาหารพร้อมทาน จำนวนกว่า 3,000 ชุด เพื่อมามอบให้ พม. ได้แจกจ่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ ที่มีการขยายวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยได้เปิดรับสิ่งของจำเป็นและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ทางด้านนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยต่อว่า ซีพีแรม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการจัดตั้ง ครัวกลาง ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด พม. – ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งนี้ เพื่อเร่งส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่เลอแปง และน้ำดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ฯ และชุมชนโดยรอบ เป็นต้น  

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

“พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างรูปธรรม ผมขอ     ขอบคุณทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทย  ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวนี้ไปด้วยกัน”  นายสาธิต แสงเรืองอ่อน กล่าว

ที่ผ่านมา ซีพีแรมดำเนินโครงการ ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง” อย่างต่อเนื่อง   โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน จัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารและจัดเตรียม กระจายส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ชุมชน และประชาชน หวังเพื่ออำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเริ่มต้นที่จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกัน ซีพีแรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ก็ได้ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ชุมชน และประชาชน อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ทั้งนี้ ซีพีแรม ส่งมอบอาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก อาทิ อาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่เลอแปง และน้ำดื่ม ภายใต้โครงการ ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง” ทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการต่อไป กว่า 100,000 ราย ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย “ห่วงใยไม่ห่าง”

“ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า อาหารพร้อมทานท่านได้ให้การบริจาคในวันนี้นั้น จะเป็นประโยชน์และส่งถึงมือประชาชนผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ประกอบกับ พม. เองยังคงให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมพร้อมกรณีการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินเร่งด่วน ในโอกาสนี้ กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจของทุกท่าน” นางพัชรี อารยะกุล กล่าวปิดท้าย

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!