มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลุยพื้นที่ภาคใต้ มอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ (ด้านสาธารณภัย) นำทีมแผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ภาคใต้ ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อหลบแดดหลบฝน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ นครศรีธรรมราช รวม 10 หลัง รวมงบประมาณเป็นเงิน 1,203,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีมูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

โดยในวันนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวน 9 หลัง 7 จุด ประกอบด้วย บริเวณหน้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา หน้าโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง หน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร หน้าโรงเรียนวัดพิชัยยาราม หน้าโรงเรียนวัดบางคอย ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หน้าวัดแจ้งวรวิหาร ตำบลท่าวัง และหน้าโรงพยาบาลมหาราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ต่อไป

โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!