นายจ้าง/ผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัด

นายจ้าง/ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  ในพื้นที่ 29 จังหวัดตามเงื่อนไขรับสิทธิเยียวยา  สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!