หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช

“เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)สร้างเครือข่ายคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระให้ผู้ประกันตน

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชน       ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) พร้อมพบปะพูดคุยกับ นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ผู้ผลิตพริกไทยป่น เครื่องเทศ ตรามือ และร้านง่วนสุน นายรัชต์ ลีลานุกูล (เฮียหยี) เจ้าของร้านยำเกียมฉ่ายเจ๊แดง นายธนกฤติ อังสุปาลี ประธานชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยะ และนายวิชัย ตรีรัตนสกุลเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช ซอย 6 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของร้านยำเกียมฉ่ายเจ๊แดง

ว่าในวันนี้ถือโอกาสฤกษ์ดีเทศกาลตรุษจีนได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องแรงงาน ผู้ประกันตน ในย่านเยาวราชรับทราบความต้องการในย่านนี้นั้น ว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นของสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีภาคธุรกิจ แรงงานอิสระมากมาย อยากให้รับทราบว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบความคุ้มครองทางสังคม ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สำหรับภารกิจในการจัดงานในวันนี้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เพื่อเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมให้กับแรงงานภาคอิสระ

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช
“เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)
สร้างเครือข่ายคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระให้ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังขออวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) ไปยังพี่น้องชาวจีนทุกๆท่านอีกด้วย​ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อสื่อมวลชนถึงการจัดงาน “เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) ในวันนี้ว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชน และผู้ประกันตนได้รับรู้งานประกันสังคม รวมถึงสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองเรื่องเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพยามชราภาพ พร้อมกันนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ ให้ความรู้ คำปรึกษาให้คำแนะนำให้กับผู้ประกันตน แรงงานภาคอิสระทุกกลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความคุ้มครองทางสังคมโดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ยังได้ถือโอกาสเยี่ยมพบปะประชาชน เพื่อสวัสดีปีใหม่กับคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยะ พร้อมรับฟังความต้องการของผู้ประกันตน และพี่น้องแรงงานที่อาศัยในย่านชุมชนนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างการรับรับรู้และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างยั่งยืนจากประกันสังคมต่อไป

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช
“เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)
สร้างเครือข่ายคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระให้ผู้ประกันตน


ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานสายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!