“ETDA” เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ชู “Young talent Platform” เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park

ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ปีที่ 4 ชู “Young talent Platform” ครั้งแรกในไทย ต่อยอดสู่ e-Commerce Park ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ เพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่สายอีคอมเมิร์ซไทยให้เข้มแข็ง   ดึงยักษ์ใหญ่วงการ อีคอมเมิร์ซไทย-เทศให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจภายในงาน พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

(วันนี้ 31 มกราคม 2562) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด e-Commerce In The Park เพื่อแสดงถึงความพยายามของ ETDA ที่มีภารกิจในการผลักดันสนับสนุน ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์เล็กทรอนิกส์                 ให้ผู้ประกอบการในทุกขนาด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดทางออนไลน์ การการลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคม  ตลอดจนการติดอาวุธความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า ในส่วนของการส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านมา ETDA ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็น Workforce สำหรับรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ และพัฒนาไปสู่อีคอมเมิร์ซปาร์ค (e-Commerce Park) ตลอดจนการวางแผน ที่จะริเริ่มให้เกิด Silicon Valley (ซิลิคอน วัลเล่ย์) ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรของประเทศไทยอีกด้วย

“ การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นจุดของการเริ่มต้นที่ดี ที่ไม่ใช่แค่การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็น Young Talent ซึ่งเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมพัฒนาศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน และมีโอกาสรับฟังแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป” รองนายก กล่าว

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดระยะเวลา 3 วันไม่ต่ำกว่า 4,500 คน ซึ่งการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 นับเป็นงานที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อาทิ Shopee Thailand, LNW ผู้ให้บริการรับชำระเงินอย่างธนาคารกรุงเทพ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า อาทิ Kerry, ไปรษณีย์ไทย ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาดดิจิทัลผู้ให้บริการหีบห่อสำหรับบรรจุสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซ ผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพ

สินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโชว์เคสสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งจะมีพื้นที่สำหรับขายสินค้าของเอสเอ็มอีที่เน้นทำตลาดออนไลน์มาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงาน

“ความน่าสนใจของปีนี้คือการเปิดตัว“Young talent Platform” ครั้งแรกของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว.) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจรในการพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้  สำหรับ Workforce และเป็นแพลทฟอร์มหนึ่งที่จะรองรับการเกิดขึ้นของ e-Commerce Park ในอนาคต โดยได้ระดมสมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Start up ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ e-Commerce หางาน หาเงินทุน จับคู่ธุรกิจ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Leaning พร้อมกับเชื่อมต่อกับ e-Marketplace รวมทั้งให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของภาครัฐ สร้าง Community ให้ Young Talent ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้บริการด้าน e-Commerce อาทิ Logistics, Payment, Online Marketing

โดยในงานจะมีการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรองการสร้างกำลังคนสำหรับอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยซึ่งมี มศว.เป็นต้นแบบ นอกจากนี้ยังจำลองบรรยากาศ e-Commerce Park ที่จะเป็นศูนย์กลางในสนับสนุนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนธุรกิจ SMEs และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายธุรกิจ อันจะช่วยยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐานและทัดเทียมระดับสากล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกันด้วย” นางสุรางคณา กล่าว

ETDA มีแนวคิดในการสร้าง e-Commerce Park ของไทยโดยมีต้นแบบจากจีนที่มี e-Commerce Park กว่า 2,000 แห่ง ปีที่ผ่านมา ETDA ได้ทำ MOU กับ“ตงกวน”เมืองอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและประสบการณ์ระหว่างกัน การจัดทำ e-Commerce Park ที่ มศว. นั้น นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ฝึกอบรม จัดทำโครงการต่างๆ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้แล้ว ETDA ยังให้ความสำคัญ ในเรื่องของตลาดแรงงาน โดยจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศหลายแห่งให้จัดส่งนักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน เข้ามาร่วมกับ e-Commerce Park เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่และให้คำแนะนำกับผู้ผลิตหรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และความเข้าใจในการขายสินค้าออนไลน์อย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัยต่อไป ถือเป็นการสร้างEcosystem ให้กับ e-Commerceของประเทศไทย

“ETDA” เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019
ชู “Young talent Platform” เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park

นางสุรางคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานจะเน้นใน 3 เรื่องสำคัญตามแต่ละวัน  วันแรก คือAll Gen e-Commerce มองภาพใหญ่ พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซและวงการดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ อาทิ Click for Money หาเงินง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส ให้ตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล/ New Gen Make Money ทำธุรกิจได้แม้ยังเรียนไม่จบ พร้อมด้วยวิทยากรบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศร่วมให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจในด้านต่างๆ อาทิ e-DNA of Alibaba People in China ดีเอ็นเอคน e-Commerce ยักษ์ใหญ่อาลีบาบามาร่วมแชร์ประสบการณ์ การ GO Global ของคนไทย / Thailand Goes Global ติดปีกแบรนด์ไทย บินไกลสู่ตลาดโลก รับฟังแบรนด์ไทยที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ / Last Miles ขนส่งอย่างไรให้

ชนะใจลูกค้ายุคดิจิทัลไปกับ Top e-Logistic Kerry / เพิ่มช่องทางการขายผ่านตัวแทนแบบไม่จำกัด ด้วยระบบ Dropship ตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดย LnwShop / Nasket Is the Next Basket” โดย ผรินทร์ สงฆ์ประชา e-Commerce Hardware ฝีมือคนไทยที่ชนะดีไซน์จากเวทีต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังมีการ สรุปเทรนด์ e-Commerce ไทย เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามรบในปี 2019 โดย ธนาวัฒน์  มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

“ETDA” เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019
ชู “Young talent Platform” เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park
“ETDA” เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019
ชู “Young talent Platform” เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park

วันที่สอง New Gen Make Money ทำธุรกิจได้ แม้ยังเรียนไม่จบ สำหรับนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ  e-Commerce ค้นหาวิธีสร้าง Storytelling ให้กับตัวเองขยับแค่ 1 องศา ทิศทางก็เปลี่ยน พัฒนากรอบความคิดและบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาตนเองิ โดย ฐาดิณี รัชชระเสวี (ครูเกด)/สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ Go Viral พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพที่สะกดใจคนดู      โดย ลีเกด-ศุภวัลย์ พูลเจริญ/ เจาะลึกเทคนิคดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง “สุดยอดกลเม็ด การทำโฆษณาผ่าน Facebook” พร้อมชมเหล่า Young Talent โชว์กึ๋น การวางแผนธุรกิจ มุมมองพัฒนาปรับปรุงสินค้าชุมชนให้โดนใจกับการประกวด Business Pitching “การพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์”

“ETDA” เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019
ชู “Young talent Platform” เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park

และวันที่สาม Click for Money หาเงินง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัส โดยจะได้พบกับผู้แทนบริการ Digital Content & Service ชื่อดังอย่าง iflix, Jook และVIU มาเผยเคล็ดไม่ลับการบุกตลาดออนไลน์ ดึง Users จาก Offline TV สู่ Online Platforms/เสวนา New Gen for New Jobs เด็กรุ่นใหม่กับSkills ที่ผู้ประกอบการ  e-Business ต้องการโดย HR Recruitment และPlatforms ชั้นนำของไทยอย่างGetlink, JobsDB, Jobtopgun, JobBKK/ พบกับเน็ตไอดอลยอดนิยมปอนด์-ภริษา ยาคอปเซ่น ที่มาเล่า “ความตั่ง”อย่างมีตัวตนกับ “แจ้” พี่สาวของชาวเน็ต/เสวนา”รู้งี๊เริ่มนานแล้ว!” e-Marketplace กับช่องทางสร้างยอดขายหลักล้าน โดย e-Marketplace ชั้นนำของไทย เป็นตัน

นอกจากนี้ ตลอดการจัดงาน ยังจัดให้มี Workshop ได้แก่ e-Tax invoice & e-Receipt อยู่ที่ไหนก็ทำออนไลน์ได้ โดย ETDA กับกรมสรรพกร, ทำ Resume ให้ปัง เสริมพลัง ก่อนทำงานจริง โดย JobsDB., เคล็ดลับกระตุ้นยอดซื้อซ้ำจากลูกค้าประจำผ่าน [email protected],การสร้างแบรนด์พร้อมกับเทรนด์ตลาดอีคอมเมิร์ซ 2019 โดย JD CENTRAL, ขายเร็ว เก็บเงินง่าย ส่งได้ทันที:จากเรียนรู้ สู่ลงมือทำ รวม 3 แอปเด่น โดนใจพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่… ใช้งานยังไงให้เวิร์ค โดย ไปรษณีย์ไทย พร้อมด้วยแหล่งรวมตลาดนัดคนหางาน JOB MATCHING ด้านไอที  อีคอมเมิร์ซ และดิจิทัล, รวมร้านออนไลน์ชื่อดัง ให้มาช็อป ชิม ชิลล์ตลอดงานอีกด้วย

การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนที่สำคัญ งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด, บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด, บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ชิปป๊อป จำกัด, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สมาคมดิจิทัลไทย, บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด, บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด, บริษัท เก็ทลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด, บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด, บริษัทจัดหางานจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ท็อปกัน จำกัด, บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด, บริษัท มิกซ์ซัพ จำกัด, สมาคมการค้าสื่อออนไลน์คุณภาพ, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อีกมากมาย

Facebook Comments
Don`t copy text!