กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับคณะผู้จัดงาน Thailand Rice Convention 2019 จัดนิทรรศการคู่ขนาน “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี”ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าชม ฟรี วันที่ 29-31 พฤษภาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา 10.00 น.-20.00 น. ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2019 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 นี้ อันเป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของประเทศและปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย
พร้อมกันนี้ จะมีการจัดแสดงวิวัฒนาการและพัฒนาการของข้าวไทยที่กำลังก้าวไกลไปตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร้ขึดจำกัด ตามแนวคิด ‘Rice Style…ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ ให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
นิทรรศการ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี”จะประกอบด้วยโซนต่างๆ ดังนี้

The Kings and Thai Rice “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลแห่งจักรีวงศ์ ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการข้าว และชาวนา “กระดูกสันหลังของชาติ” ผู้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงชาวไทยและชาวโลก

กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

Farm to Future อุตสาหกรรมข้าว…เพื่ออนาคต นำเสนออุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่มีพัฒนาการก้าวไกลและรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิต จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

Rice Style ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แแห่งอนาคตนำเสนอการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยบนพื้นฐานของคุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในคุณประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด

กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

Specialty Rice for Life ข้าวคุณลักษณะพิเศษ นำเสนอศักยภาพของข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย ซึ่งมีอยู่มากมายและเปี่ยมด้วยสรรพคุณทาง โภชนการและโภชนบำบัด อุดมไปด้วยสารอาหาร แร่ธาตุวิตามิน รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระ มีให้ เลือกรับประทานได้ตามชอบใจ ตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ

กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

Rice Market ตลาดนัดข้าวไทย ส่วนจำหน่ายสินค้าข้าวคุณลักษณะพิเศษ ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวและนวัตกรรมจากข้าวชนิดต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการไทย

กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” กิจกรรมคู่ขนาน Thailand Rice Convention 2019

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตปั้นวัวควายโดยครูช่างท่าเสด็จ พร้อมเครื่องดื่มและขนมจากข้าวไทยให้ชิมอีกด้วย

Facebook Comments
Don`t copy text!