อีอีซี รุก 5G ลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย พัฒนาคน สร้างทักษะดิจิทัล รองรับ 5G

เปิด Huawei ASEAN Academy แห่งแรกของไทยในพื้นที่อีอีซี ตั้งเป้าอีก 3 ปี ผลิตเพิ่ม 30,000 คน ยกระดับไทยสู่ ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมได้รับเกียรติจาก นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายอาเบล เติ้ง (Mr. Abel Deng) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

          นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ร่วมกับ หัวเว่ย และการเปิด Huawei ASEAN Academy ในพื้นที่อีอีซี ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญ สร้างความร่วมมือ 3 แกนหลักได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

(1) สร้างฐานความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และแพลตฟอร์ม สำหรับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ICT) จากการจัดตั้ง Huawei ASEAN Academy แห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่อีอีซี มีศูนย์ปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลของไทย (2) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการการพัฒนา ICT นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ให้บริการไปยังภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ 5G ไปเกิดประโยชน์สูงสุด (3) การฝึกอบรม เสริมศักยภาพด้าน ICT และ 5G ตามหลักการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการ (Demand Driven) สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้าสู่การฝึกปฏิบัติ สร้างงานรายได้ดี และ (4) สร้างการรับรองมาตรฐาน (Certification) อำนวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายหยาง ซิน กล่าวว่า “แม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่นับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่องค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงได้เข้ามามีบทบาทที่โดดเด่นในเศรษฐกิจดิจิทัลและช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีน  ตลอดเวลาที่ผ่านมา หัวเว่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของประเทศไทย มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ได้

ในวันนี้ การเปิดตัวของ Huawei ASEAN Academy ในประเทศไทย สาขาอีอีซี เป็นดั่งเครื่องยืนยันว่าเราจะบ่มเพาะบุคลากรมากความสามารถได้อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในสาขาการจัดการการสื่อสารและสาขาเชิงเทคนิค ช่วยให้ประเทศไทยเป็นดั่งศูนย์รวมข้อมูลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างต้นแบบใหม่แห่งความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”

ทั้งนี้ สกพอ. ได้มอบหมายให้คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC ) ร่วมกับ หัวเว่ย ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรด้านดิจิทัล จำนวน 6,000 คน และตั้งเป้าว่าจนถึงปี 2567 จะเพิ่มขึ้นถึง 30,000 คน

นายคณิศ กล่าวว่า “วันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่าง สกพอ. และหัวเว่ย ในการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล การเปิดตัว Huawei ASEAN Academy (Thailand) สาขาอีอีซี จะนำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลมาสู่ทุกอุตสาหกรรม และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ให้มุ่งสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง”

อาเบล เติ้ง

นายอาเบล เติ้ง กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสกพอ. ผ่าน MOU ครั้งนี้ และการเปิด Huawei ASEAN Academy หัวเว่ย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย โดยทำงานร่วมกับอีอีซี และ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนพันธมิตรทุกภาคส่วน หัวเว่ยพร้อมเดินหน้าทำงานภายใต้พันธกิจ Grow in Thailand, Contribute to Thailand ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี พาร์ทเนอร์ด้านไอซีทีที่ได้รับความไว้วางใจ และผู้ขับเคลื่อนการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล บริษัทจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร เพื่อสร้างประเทศไทยอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเต็มรูปแบบ”

การลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G .ในอีอีซี ที่ได้รับความร่วมมือจาก หัวเว่ย ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ระดับโลก โดยประเทศไทยได้เปิด Huawei ASEAN Academy ต่อจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ของไทยได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการ (Demand Driven) คู่ไปกับการเพิ่มทักษะ 5G ในอีอีซี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ โดยใช้ Huawei Academy ที่อีอีซี เป็นต้นแบบ อีกทั้ง หัวเว่ย มีประสบการณ์จัดฝึกอบรมด้านดิจิทัล ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน SMEs และกลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วกว่า 16,000 คน อย่างไรก็ดี ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกับบริษัทระดับโลก ในการยกระดับสร้างบุคลากรดิจิทัลของไทย รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ให้ไทยก้าวสู่ ศูนย์กลางดิจิทัล (Digital Hub) แห่งภูมิภาค เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Huawei ASEAN Academy

EECO and Huawei Sign MoU for Digital Talent Collaboration in Conjunction with Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch Opening, with the Target
to Produce 30,000 Digital Workers within the Next 3 Years

[Bangkok, Thailand, March 18, 2021] — Presided by H.E. Mr Supattanapong Punmeechaow, Deputy Prime Minister for Economy and Minister of Energy, in the presence of Mr. Yang Xin, Chargé d’Affaires of the Embassy of China in Thailand, the MoU signing ceremony for the ICT Talent Ecosystem Development in the 5G era was held at the Siam Kempinski Hotel in Bangkok, between Dr. Kanit Sangsubhan, Secretary General of EECO and Mr. Abel Deng, CEO of Huawei Technologies (Thailand).

“I am grateful for the EEC to cooperate with Huawei to contribute significantly to Thailand’s digital economy. In addition to the MOU signing, I would also like to congratulate on the opening of the Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC branch in Chonburi. The 4 cooperation frameworks comprise of  Creating knowledge base, experts and platforms; Building an ecosystem that facilitates digital development; Organizing trainings to improve digital and 5G capacities; Building a certification program to create a standard for the target industries. This will significantly enable Thailand to move forward to the Thailand 4.0” said Mr. Supattanapong Punmeechaow, Deputy Prime Minister and Minister of Energy.

Mr. Yang Xin, Chargé d’Affaires of the Chinese Embassy, said: “Despite the impact of the COVID-19 pandemic and the global economic downturn, we are very pleased to see that high-tech-led cooperation in digital economy and innovation is increasingly becoming an important new highlight of China-Thailand cooperation. In this process, Huawei has been deeply involved in Thailand for many years. It has made every effort to promote Thailand to become the first

country in Southeast Asia to have commercial 5G services. Today, the Huawei ASEAN Academy
(Thailand) EEC branch is officially established. We believe it will help cultivate more talented personnel in communication technology management and professional techniques in Thailand, help Thailand become a data center in Southeast Asia, and create a new model of China-Thailand digital economy cooperation.”

In collaboration with Huawei, EEC aims to organize digital development courses for students and IT-related workers to train 6,000 people within 2021 and 30,000 in 2024 people.

Mr. Kanit Sangsubhan_Secretary General_EEC Office

Dr. Kanit Sangsubhan, Secretary General of EECO, commented: “Today marks another key milestone in our efforts. The collaboration between EEC and Huawei through the Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC branch is going to combine forces which I believe would lead the digital transformation in all industries not only in Thailand but also in ASEAN to another level.”

Mr. Abel Deng, CEO of Huawei Thailand, concluded: “I’d like to express my excitement and gratitude for the collaboration with EECO. As Huawei believes that the key to drive digital development lies in an upskilled talent foundation, we will proactively enable Thailand to become the ASEAN digital hub through this MoU and the Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch. Together with the EECO, Burapha University, all our stakeholders and friends in the EEC, we are committed to fulfilling our mission of ‘Grow in Thailand, Contribute to Thailand’ by being a technology-leading and trusted ICT partner, proactive digital transformation enabler, and continuous social value contributor, bringing digital to every person, home and organization, for a fully connected, intelligent Thailand!”  

This MoU marks an important milestone for digital talent development in the EEC to support the use of 5G technology. Through the cooperation between two parties, Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC branch is launched today in Thailand. Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC
branch confirms that Thailand places great importance on creating ICT development demand-driven courses that can serve the industry in the region. This is in line with the plan to embrace
Industry 4.0 to support 5G skills development in the EEC.  In 2020, Huawei has helped organize digital trainings for the government, enterprises, SMEs and startups for over 16,000 people. This alliance with the world’s leading technology company will elevate Thailand’s digital workforce scene to support future investment in hi-tech industries. This will drive Thailand to become the region’s digital hub, increasing the country’s competitiveness and building sustainable economy and society.

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!