ATSI แถลงข่าวจัดงาน “Thailand Software Fair 2018” 

ATSI แถลงข่าวจัดงาน “Thailand Software Fair 2018”
จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower

  ATSI แถลงข่าวจัดงาน “Thailand Software Fair 2018”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) (ที่3จากขวา)  นางสาวยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) (ที่2จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้วิสัยทัศน์ ในงานแถลงข่าว Thailand Software Fair 2018 ”ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ  C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower (CyberWorld) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย คุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)   คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอี ดีแบงค์) คุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  คุณปัญจะ อมรธราธร Enterprise Product Marketing Manager บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย

Facebook Comments
Don`t copy text!