ประกาศผลแล้ว! รางวัล “พิราบน้อย” รุ่นที่ 21 รางวัลริต้า ปาติยะเสวี

ประกาศผลแล้ว! รางวัล “พิราบน้อย” รุ่นที่ 21 รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  

และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ประจำปี 2561 โดย

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู

ประกาศผลแล้ว! รางวัล “พิราบน้อย” รุ่นที่ 21 รางวัลริต้า ปาติยะเสวี

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายมงคล  บางประภา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคม  และ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคม (กลาง) ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ประกาศผลและมอบรางวัล “พิราบน้อย” รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ประจำปี 2561  ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21  โดยมีผู้ได้รับรางวัลดีเด่นดังนี้

รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 12  ฉบับ จาก 11 สถาบัน  ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 28 ข่าว จาก 11 สถาบัน  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 25 ข่าว จาก 10 สถาบัน  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จาก 6 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่  “ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด” เพจลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสาร มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 5  ฉบับ จาก 5 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่  “ars magazine” มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 20 ชิ้น จาก 9 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น  

รางวัล TJA Cyber Reporter ผลงานที่ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่  ข่าว “แฮ็กเว็บป่วน! หน่วยกิจนศ.สวนสุนันทาหาย จ่อทุ่มงบหลักล้านทำระบบใหม่” โดย นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

Facebook Comments
Don`t copy text!