กลุ่มทรู จับมือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดึงแพลตฟอร์ม VLEARN เปิดคอมมิวนิตี้ออนไลน์ใหม่ ตอบโจทย์หมอยุค 4.0

เชื่อมต่อเครือข่ายนิสิต นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ ร่วมแบ่งปัน เข้าถึงคลังความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด

กลุ่มทรู จับมือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดึงแพลตฟอร์ม VLEARN เปิดคอมมิวนิตี้ออนไลน์ใหม่ ตอบโจทย์หมอยุค 4.0

กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2563 – กลุ่มทรู ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ผนึกกำลัง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางของสถาบันผลิตแพทย์ ทำหน้าที่ประสานงานดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำนวัตกรรมแพลตฟอร์มการศึกษายุค 4.0 “VLEARN วี-เลิร์น” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD) เปิดคอมมิวนิตี้ออนไลน์แห่งใหม่ สร้างพื้นที่ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในเครือข่ายของ กสพท. ทั่วประเทศ กว่า 20,000 คน ได้ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงคลังความรู้ทางการแพทย์อย่างไร้ขีดจำกัด สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้แบบนิว นอร์มัล โดยเฉพาะใน Library หนึ่งในฟังก์ชันสำคัญของ VLEARN ที่มีบทเรียนที่คณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน นำมาแบ่งปันมากกว่า 100 บทเรียน นับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ขนาดใหญ่เฉพาะทางด้านการแพทย์ในสาขาต่างๆ ได้แก่  วิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน  ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  นิติเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ เป็นต้น   

กลุ่มทรู จับมือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดึงแพลตฟอร์ม VLEARN เปิดคอมมิวนิตี้ออนไลน์ใหม่ ตอบโจทย์หมอยุค 4.0

ทั้งนี้ อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาแพทย์ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์สมัครใช้งานได้ที่สถาบันของตนเอง และเข้าใช้งาน VLEARN โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ https://cotmes.truevirtualworld.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True VWorld ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่

  • App Store : https://apps.apple.com/th/app/true-vworld/id1507554360
  • Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekocustom.truevworld

     

Facebook Comments
Don`t copy text!