BCH ผนึก สปสช. ตรวจโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มเสี่ยง หวังคนไทยปลอดเชื้อโควิด-19

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน จึงได้ตอบรับนโยบายที่รัฐบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ สปสช.  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม, บัตรทอง รวมถึงข้าราชการ เพียงแสดงบัตรประชาชนที่จุดรับบริการ โรงพยาบาลในเครือ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขา ประชาชื่น, บางแค, รัตนาธิเบศร์, รามคำแหง, สระบุรี, ศรีบุรินทร์, แม่สาย, ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

BCH ผนึก สปสช. ตรวจโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มเสี่ยง หวังคนไทยปลอดเชื้อโควิด-19

โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

1.  เป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

– มีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19

– ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่เเออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

– ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่่ที่มีการรวมกลุ่มคน อาทิ ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ

– สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

– รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง

2. อาการโควิด-19  มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบเรื้อรัง หาสาเหตุไม่ได้หรือรักษาเเล้วอาการไม่ดีขึ้น  

“อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมในหลายส่วน ทั้งเรื่องแพทย์  สถานที่  และจำนวนเตียง ซึ่งขณะนี้ในแต่ละโรงพยาบาลในเครือ ก็ได้มีวอร์ดเฉพาะโควิดโดยตรง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา  สำหรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล ก็มีกองทุนเข้ามาช่วยเหลือส่วนนี้เช่นกัน” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าว

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!