Emirates Boeing 777-300ER

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ เดินหน้าขนส่งสินค้าทางอากาศ มุ่งตอบโจทย์ตลาดโลก พร้อมช่วยขนส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ เดินหน้าขนส่งสินค้าทางอากาศ มุ่งตอบโจทย์ตลาดโลก พร้อมช่วยขนส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!