โครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER

โครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมกับ บริษัทไทยครีเอทีฟอีเว้นท์ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ไม่สามารถหาช่อง ทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศได้เหมือนปีที่ผ่านๆ มา จึงมีแนวคิดช่วยเหลือให้ “เกษตรกรอยู่ได้และประเทศไทยอยู่รอด” จากช่วงวิกฤต สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 วิธีการที่จะบรรเทาแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อสินค้า เกษตรไทยทั้งข้าว พืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปอื่นๆ ที่ส่งออกไม่ได้ในช่วงเวลานี้ คือการ ร่วมกันทำโครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER ให้เกิดขึ้น และเชิญชวนหน่วยงาน บริษัทฯ ร้านค้าต่างๆ และประชาชนในกรุงเทพฯ ช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจาก เกษตรกรโดยตรง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนโยบาย ”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยให้มีการ ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแบบมีบูรณาการ สร้างทักษะทางด้านการตลาด ภายใต้การสนับสนุน การจัดสรรพื้นที่ลานโปรโมชั่นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้

โครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER

ภายในบริเวณงาน FARM TO HOME #SaveFARMER นอกจากจะมีผลิตผลทางการ เกษตรข้างต้นแล้ว ยังมีการโชว์เทคโนโลยีฟาร์ม แพลตฟอร์มดิจิทัล ค้าส่งสินค้าการเกษตร ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ในรูปแบบสั่งจองล่วงหน้าและสั่งซื้อปกติ

โครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER

และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของ SMiLE LiVE Application เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่าน ช่องทางออนไลน์ให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาซื้อเองในงาน พร้อมกับกิจกรรม สัมภาษณ์ เสวนากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ พบกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ตลอด ทั้งเดือนกรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้

1. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์                   วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2563

2. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9           วันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2563

3. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว                   วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563

โครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER

รายชื่อผู้ที่มาร่วมเปิดโครงการในวันนี้ที่ “เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิวล์” ดังนี้…

1. ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (ประธานในพิธี)

2. คุณสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

4. คุณกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5. Mrs. Claudia Ebach Counsellor for Food and Agriculture

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย

โครงการ FARM TO HOME #SaveFARMER

โดยมีคณะที่ให้การต้อนรับ ดังนี้…

1. นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

2. นายสานิตย์ จิตต์นุพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์และอุปนายกสมาคมชาวนาและ

เกษตรกรไทยภาคกลางตอนบน

3. นายวิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผุ้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ สาขากรุงเทพ2

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

4. คุณพิณรัตน์ กิติเวชกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

5. คุณชมรวินท์ พิณสุวรรณา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยครีเอทีฟ อีเว้นท์ จำกัด

Facebook Comments
Don`t copy text!