จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard สร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนุนภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีเครื่องประดับโลกของประเทศไทย โดย GIT Standard เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการภายในประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและทำให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีศักยภาพอยู่แล้ว สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้านการ

ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย GIT Standard  ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) มาตรฐานการให้บริการของห้องปฏิบัติการ (2) มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์/ทดสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (3) มาตรฐานบุคลากรของห้องปฏิบัติการ

ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่  นางพรรณี  อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน MASCI นางพรรณรัตน์ ศรประชุม ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส กรุ๊ป จำกัด และนายพัฒรัฐ เติมไพสิฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท GCI LAB จำกัด  และมี นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันจีไอที เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!