“นฤมล ชวเลขยางกูร” ผู้บริหาร ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

“นฤมล ชวเลขยางกูร” Co-Founder & COO บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป เข้ารับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “รางวัลพิฆเนศวร” ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น ตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้ ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

“นฤมล ชวเลขยางกูร” ผู้บริหาร ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

สำหรับประวัติคุณนฤมล ในปี พ.ศ.2556 -2561 เป็นผู้ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด และในปี พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง ฟร็อก จีเนียส ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนการศึกษาในรูปออฟไลน์ มาเป็นออนไลน์ ร่วมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
นอกจากนี้คุณนฤมลยังได้เป็นผู้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ภาคเอกชน บริษัทชั้นนำ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, การยางแห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

“นฤมล ชวเลขยางกูร” ผู้บริหาร ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

คุณนฤมลมีมุมมองและความคิดในการดำเนินงานคือ การที่งานจะออกมาประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทีมงานหรือทีมเวิร์กที่ดี การมีทีมงานที่ดีได้ต้องมีผู้นำที่ดี การที่เป็นผู้นำที่ดีได้ ไม่ใช่แค่คอยนำทาง แต่ต้องเป็นทั้งที่ปรึกษา ยามเมื่อทีมเกิดปัญหา เป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กำลังใจเวลาที่ทีมงานรู้สึกท้อถอย เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมเติบโตไปด้วยกัน เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด เพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปตัดสินใจ เป็นนักสื่อสารและเจรจาที่ดี เพื่อที่จะให้ทุกคนในทีมมองไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน
ผู้บริหารหญิงคนเก่ง กล่าวด้วยว่า เราจะบอกทุกคนในทีมเสมอว่า งานที่เราทำเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงทำให้ทีมของเราทำงานด้วยความรักในคุณค่าของตนเองและประสบความสำเร็จ ตนเองจะมีการพัฒนาตัวเองให้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคง เพื่อที่จะเป็นร่มเงาและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!