191203070014

งาน PHOTO FAIR 2019 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กระตุ้นวงการธุรกิจการถ่ายภาพ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมงาน ยอดขายกล้อง และอุปกรณ์การถ่ายภาพ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรมในงาน PHOTO FAIR 2019

งาน PHOTO FAIR 2019 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
กระตุ้นวงการธุรกิจการถ่ายภาพ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมงาน ยอดขายกล้อง และอุปกรณ์การถ่ายภาพ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรมในงาน PHOTO FAIR 2019

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!