ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ มุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อสังคม จนก้าวขึ้นรับรางวัลสุดยอด TOP SMEs

ในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 สาขารางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566        

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี จนสามารถก้าวขึ้นรับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566   โดย ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนกลับให้สังคม ในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม ที่มีทั้งครอบครัวและคนที่เรารัก และรักเรา บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จึงได้รับความไว้วางใจจากมากกว่า 600 ครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา           

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566 เป็นรางวัลหนึ่งที่สำคัญใน การประกาศรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023  บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ของเรา เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้น เราจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในการพัฒนา และดูแลที่ตัวบุคคล มากกว่ามองไปที่เครื่องจักร  เพราะคนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่าง  การดำเนินธุรกิจด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติด ก็เหมือนเราได้คืนคนดีสู่สังคม คืนคนรักสู่ครอบครัว คืนบุคลากรคุณภาพให้กลับมาช่วยเป็นฟันเฟืองในการนำพาประเทศเราให้ก้าวไปข้างหน้า จากสถิติประเทศไทยมีผู้เสพยาเสพติดกว่า 2 ล้านคน  เฉพาะปี 2565 มีผู้ต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูกว่า 1.2 แสนคน  ฉะนั้น ความต้องการศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่มีมาตรฐานยังสูงมาก

 ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์  ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้ปกครอง จนเกิดการบอกต่ออย่างกว้างขวาง ถึงการบำบัดฟื้นฟูแบบไม่ลงแดง ไม่ทรมาน ไม่อาเจียน และปัจจุบันนี้ ทางภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้บริการแบบครบวงจร  โดยจะแล้วเสร็จและเปิดทำการ               

ภายในปี 2567 พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางแผนยกระดับจากบริษัทเพื่ิอสังคมไทย สู่การเป็นบริษัทมหาชนเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยเราได้ SME D Bank เป็นแรงสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป 

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเครือภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ มีครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ ภูฟ้าเรสท์โฮม กรุงเทพฯ, Sahwan International Rehab Center หัวหิน, และ ภูฟ้าเรสท์โฮม เชียงราย และล่าสุดกับ ภูฟ้าเรสท์โฮม ขอนแก่น ที่เพิ่งเปิดทำการ โดยสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเครือภูฟ้าฯ ดําเนินการด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA  ความสำเร็จที่สำคัญของเรา คือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก สร้างความภาคภูมิใจว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเรา ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนกลับไปให้สังคมของเราด้วยอีกทางหนึ่ง ในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดยาเสพติด  ได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม ที่มีทั้งครอบครัวและคนที่เรารัก และรักเรา เราจึงมุ่งมั่นว่า  ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จะ“คืนคนรัก กลับสู่ครอบครัว และสังคม” อีกครั้ง คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กล่าว

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-908-2999   

https://www.phufaresthome.com/ ,  www.facebook.com/phufaresthome    หรือ   FB: phufaresthome

           

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!