เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่

ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

​         กรุงเทพฯ 2 ส.ค. 61 – กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดฉากงาน “Thailand Industry Expo 2018”
อย่างยิ่ง
ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศ

เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2018” ว่า  ประเทศไทยในวันนี้เดินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการนำพาประเทศ
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ซึ่งตรงกับแนวคิดของการจัดงาน “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยเชื่อมั่นว่าเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีอยู่ในประเทศไทย
จะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprise มาเป็น Smart Enterprise และจะเป็นแรงผลักดัน
ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปแบบก้าวกระโดด เกิดการกระจายรายได้ไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อน
สู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 แบ่งพื้นที่ไว้ตามโซนต่าง ๆ ได้แก่

 1. โซน Royal Pavilion เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพะะเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 2. โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shift 0) นำเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและ
  อุตสาหกรรมโลก ประเด็นสำคัญและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
 3. โซน Global & SME Innovation Showcase การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
 • Agro-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ
 • Manufacture-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
 • Service-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 1. โซน Business Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น
  จากเมืองต่าง ๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain
 2. โซน University & Maker Club เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากำลังคนคุณภาพ
  เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่ Maker Club นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศที่มีศักยภาพ
  ทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศ
  สู่ “Thailand 0”
 3. โซน Premium Outlet การคัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศมาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ

เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถาบันการเงินมานำเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ลดข้อจำกัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐ
และเอกชนกว่า 40 หัวข้อ  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมยกระดับและแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย
ในงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

Facebook Comments
Don`t copy text!