ทิพยประกันภัยจับมือ SkillLane เดินหน้าสู่การเป็น Digital Insurer อันดับ 1

เปลี่ยนทั้งองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยพลังแห่งคน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2564 –ทิพยประกันภัย เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น No.1 Digital Insurer ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากร โดยจับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการติดอาวุธพร้อมเสริมทักษะให้กับพนักงานทุกระดับกว่าพันคน ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 800 หลักสูตร พร้อมผลักดัน Learn & Play Culture เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย กล่าวว่า “โลกกำลังเดินเข้าสู่วิถีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีต่างๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างไม่สามารถแยกได้  ทิพยประกันภัยซึ่งเป็นผู้นำด้านประกันภัยดิจิทัล ที่ผ่านมาเรามีการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อการเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างรอบด้าน ซึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือ พนักงาน ผู้เปรียบเสมือนกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและเตรียมคนให้พร้อมอยู่เสมอ”

ทิพยประกันภัยจึงได้เดินหน้าพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ของ SKillLane ผู้นำด้าน Online Learning Platform  ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและผู้สอนมากความสามารถในหลากหลายด้าน โดยในความร่วมมือครั้งนี้ ทิพยประกันภัยได้นำคอร์สของทางองค์กรมาลงบนแพลตฟอร์มของ SkillLane เช่น หลักสูตรประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และหลักสูตรทางด้านดิจิทัล  เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานทิพยประกันภัยในทุกระดับ ซึ่งการพัฒนาแต่ละหลักสูตรมาจากการวิเคราะห์และคัดเลือกทักษะที่จำเป็นในวงการประกันภัย รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “สิ่งที่ SkillLane ทำคือการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่หลายบริษัทจัดการอบรมแบบปกติได้ยาก ทำให้หลายองค์กรหันมาสนใจพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มของ SkillLane มากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนไลน์แล้ว เรายังช่วยสนับสนุนองค์กรด้วยการประเมินและวัดผลประสิทธิภาพการเรียนรู้ของพนักงาน ด้วยการให้พนักงานทำแบบทดสอบและแบบสำรวจหลังการเรียน เพื่อช่วยยืนยันว่าพนักงานของบริษัทได้รับประโยชน์จากการเรียนผ่านแพลตฟอร์มของเรา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดกับการเรียนบนแพลตฟอร์ม TIP X SKillLane และหลังจากประเมินแล้ว เรายังสามารถช่วยให้คำปรึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการอบรมออนไลน์เพื่อช่วยให้คนเรียนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังจับเทรนด์ที่องค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีมาพัฒนาเป็น Bite-sized Content ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จำเป็นกับการทำงาน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย ในรูปแบบ Motion Graphic ความยาวไม่เกิน 7 นาที ซึ่งเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้ตอบโจทย์องค์กรได้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ”

นอกจากการส่งเสริมพนักงานด้วยการติดอาวุธความรู้ในด้านต่างๆ แล้ว อีกสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของทิพยประกันภัยคือวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learn & Play Culture ที่สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ

ทิพยประกันภัยจับมือ SkillLane

ทิพยประกันภัยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเต็มใจ โดยปัจจัยในการสร้างความสำเร็จของ Learn & Play Culture ของเรา คือ การมีผู้บริหารที่เป็นต้นแบบที่ดีและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน การที่ตัวพนักงานเองก็ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และปัจจัยสุดท้ายคือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานอยู่เสมอ เช่น โครงการเฟ้นหา TIP Idol พนักงานต้นแบบพัฒนาองค์กร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ทีมผู้บริหารทิพยประกันภัยและ SkillLane

แม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น แต่กำลังสำคัญที่ทำให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้าก็ยังคงเป็นพลังของคน
ทิพยประกันภัยเชื่อในพลังแห่งคน และเชื่อว่าผลลัพธ์ของการมีคนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง คือการก้าวสู่ Digital Transformation ที่จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามและยั่งยืน

Facebook Comments
ติดต่อ Maganetthailand.com
Don`t copy text!